Sindikat komunalne privrede HNK-a protiv projekta izgradnje i rekonstrukcije JP-a Deponija Mostar

Sindikat komunalne privrede FBiH Kantonalnogodbora Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji zastupa sindikalne organizacije komunalnih preduzeća u ovom kantonu, odlučno se protivi projektu izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja i održavanja Javnog preduzeća Deponija d.o.o. Mostar.

“Došli smo do saznanja da je JP Deponija d.o.o. Mostar ovih dana uputila javni poziv za izbor privatnog partnera u projektu izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja i održavanja deponije. Ovaj projekat javno-privatnog partnerstva planiran je uz saglasnost Grada Mostara, koji je zapravo i inicijator, pozivajući se na opredijeljenost Gradskog vijeća za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva”, saopšteno je iz Sindikata.

Navode kako je kao opravdanje za ovaj projekat navedeno više razloga, poput neodgovarajuće infrastrukture na deponiji, nedostatka prostora za odlaganje, potreba osiguranja povoljnijih uslova za funkcionisanje deponije, izgradnja nove plohe za odlaganje po modelu JPP za koju je već dobijena okolinska dozvola i tako dalje.

“Ovim putem, u ime radnika i članova sindikata JP Deponija, kao i svih ostalih članova sindikata komunalnih preduzeća u ovom kantonu, iskazujemo naše odlučno protivljenje ovakvom projektu. Prije svega, sindikat je zabrinut za status zaposlenika JP-a Deponija, koji se u ovom Pozivu spominju u samo jednoj rečenici, a to je ‘da će novoosnovano društvo ponuditi angažman radnicima JP Deponija u skladu s njihovim stručnim i obrazovnim kvalifikacijama pojedinog radnika, te na osnovu preporuke dosadašnjeg poslodavca JP Deponija’ d.o.o.. Opravdano iskazujemo bojazan da će uspostavljamnjem ovog projekta JPP, dio radnika Deponije, ako ne i većina, ostati bez posla na osnovu sistematizacije radnih mjesta, koju će provesti novoosnovano društvo. Neslužbeno saznajemo da će privatni partner biti preduzeće ALBA”, navode iz Sindikata.

Dodaju kako su “sa zabrinutošću pratili usvajanje Odluke Gradskog vijeća o javno-privatnom partnerstvu”.

“Time su se potvrdile bojazni sindikalnih radnika Deponije o namjerama gradskih vlasti da uvedu privatnu firmu ALBA preko javno-privatnog partnerstva  u njihovo preduzeće. Pitamo se kako će uvođenje ovog partnerstva uticati na ostala komunalna preduzeća koje vrše usluge prihvata, odvoza i deponovanja komunalnog otpada u Mostaru? Hoće li ALBA pretendovati da preuzme i ove poslove od komunalnih preduzeća”, navode u saopštenju.

Mišljenja su da se ovo radi planski.

“Mislimo da se uvođenjem privatne kompanije ALBA na upravljanje Deponijom, putem cijena deponovanja otpada koje će nametnuti komunalnim preduzećima, a koje oni neće moći podnijeti, vremenom planira da se ALBI preda kompletan odvoz i deponovanje komunalnog otpada u Mostaru. Ako se ovo dogodi, to je put za uništenje naših komunalnih preduzeća”, kazali su iz Sindikata.

Umjesto da pomognu komunalna preduzeća i rade na njihovom što boljem i efikasnijem osposobljavanju nabavkom opreme, modernizacijom mehanizacije, poboljšavanjem uslova rada i omogućavanjem naplate izvršenih usluga, Sindikati ističu kako gradske vlasti ulaze u “sumnjive projekte s privatnim kompanijama gdje im žele ustupiti poslove koje obavljaju javna komunalna preduzeća, te im omogućiti naplatu javnog novca”.

“Imamo pravo sumnjati da je nedavno dobijena okolinska dozvola od strane Federalnog ministarstva okoline i turizma, zapravo isposlovana za potrebe javno-privatnog partnerstva, samim tim jer se sada dozvoljava odlaganje opasnih materija na deponiju i to onih koje se do sada tu nisu odlagale, kao što su opasni lijekovi, živa, mulj s prečistača otpadnih voda u Mostaru i tako dalje”, kazali su iz Sindikata.

Apeluju na sve članove Gradskog vijeća Grada Mostara da se osvijeste i odustanu od odluke o uvođenju javno-privatnog partnerstva u preduzeću JP Deponija d.o.o. Mostar.

“Takva odluka mogla bi imati nesagledive posljedice po komunalna poduzeća u Mostaru i cijeloj županiji, građane Mostara, pa i šire. Naglašavamo da će se Sindikat komunalne privrede ustrajno boriti protiv svih oblika nepravde prema radnicima i najavljujemo da ćemo svim zakonom dozvoljenim sredstvima sindikalne borbe čuvati i štititi prava svih svojih članova i svih radnika”, stoji u saopštenju.

(Fena)