CIK BiH o postupku potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i podpredsjednike FBiH

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 9. Izbornog zakona BiH, utvrđuje i potvrđuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih ovim zakonom, ovjerava da su ti izbori provedeni u skladu sa zakonom i objavljuje rezultate svih neposrednih i posrednih izbora obuhvaćenih Izbornim zakonom BiH, saopšteno je iz CIK-a BiH.

Izbori za predsjednika i dva podpredsjednika Federacije BiH vrše se u skladu sa odredbama člana  9.14, 9.15, 9.16, 9.17, 9.18 i 9.19 Izbornog zakona BiH, navode iz CIK-a u vezi sa postupkom utvrđivanja i potvrđivanja rezultata posrednih izbora za predsjednika i podpredsjednike FBiH. 

Istovremeno, podsjećaju da u skladu sa članom 9.19 stav (1) Izbornog zakona BiH, “Tri kandidata izabrana u skladu s članovima 9.13 do 9.18 ovog zakona odlučuju između sebe koji od njih će obavljati funkciju predsjednika, a ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučivati Predstavnički dom“.

“U skladu sa članom 58h. Uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za organe vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH, Odluka nadležnog doma Parlamenta FBiH o izboru liste od tri kandidata u skladu sa članovima 9.13 do 9.18 Izbornog zakona BiH i odluka iz člana 9.19 stav (1) tog zakona, zajedno sa kompletnim izbornim materijalom dostavlja se CIK-u BiH na utvrđivanje i potvrđivanje rezultata izbora u skladu sa članom 2.9 stav (1) tačka 9. Izbornog zakona BiH”, navodi se.

Iz CIK-a, takođe, podsjećaju da je do danas ova komisija primila izborni materijal samo od Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.

“Da bi mogla pristupiti postupku utvrđivanja izbornih rezultata posrednih izbora za predsjednika i podpredsjednike Federacije BiH neophodno je da CIK BiH dobije izborni materijal iz Doma naroda Parlamenta FBiH, kao i odluku iz člana 9.19 stav (1) Izbornog zakona BiH”, ističe se u saopštenju.

Kako se nadalje navodi, CIK BiH, kada se steknu uslovi, donosi odluku o utvrđivanju rezultata izbora, a nakon protoka roka za podnošenje žalbi i nakon pravosnažnosti odluke, CIK BiH donosi odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora za predsjednika i podpredsjednike FBiH i objavljuje je u “Službenom glasniku BiH“.

(Fena)