Muradyan: Zahvaljujući Mostaru BiH postaje lider lokalne i deliberativne demokratije

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić i zamjenik šefice Ureda Vijeća Europe u Sarajevu Vahagn Muradyan potpisali su ugovor o dodjeli granta za provođenje drugog deliberativnog procesa s ciljem omogućivanja kvalitetnije lokalne demokratije i transparentnijeg rada lokalnih javnih institucija.

Aktivnosti predviđene ovim ugovorom promovšu deliberativnu demokratiju na lokalnom nivou, te doprinose jačanju kapaciteta grada, njegove otvorenosti, održivosti lokalne demokratije, te doprinose većem učešću građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.

“S Vijećem Evrope 2021. godine uradili smo projekat u kome je Grad Mostar bio učesnik u razvoju takozvane deliberativne demokratije. Ideja i opredjeljenje ove gradske uprave i vijeća su da lokalnu zajednicu što više uključimo u procese odlučivanja i donošenje raznih odluka u Mostaru. Tad smo imali temu zbrinjavanja otpada u gradu i svi prijedlozi građana, a bili su fantastični, našli su se u dokumentima Gradskog vijeća. Usvojen je akcioni plan kroz koji smo sve te procese vodili i projekat je uspješno implementiran”, kazao je Kordić nakon potpisivanja ugovora.

Kordić je istakao kako je Mostar prvi grad u ovom dijelu Evrope koji je krenuo u proces deliberativne demokratije.

“Bili smo uspješni na prvom koraku, a sada je ideja Vijeća Evrope da Grad Mostar ovaj proces nastavi bez njihove pomoći. Teme kojima ćemo se baviti u ovoj godini su privreda i turizam, te viđenje naših građana u tom smjeru i šta bismo mi u Upravi i Vijeću trebali raditi kako bi poboljšali ove dvije vrlo bitne teme za Mostar. Takođe bih naglasio kako će Grad Mostar biti konsultant Gradu Banjoj Luci, koji, takođe, pokušava kročiti ovim putem deliberativne demokratije”, kazao je Kordić.

Nakon uspješnog provođenja prve Skupštine građana, koja je održana tokom ljeta 2021. godine, Grad Mostar dobiće finansijsku podršku za organizaciju i provođenje drugog deliberativnog procesa.

Zamjenik šefice ureda Vijeća Evrope u Sarajevu Vahagn Muradyan nada se kako će isti proces biti ponovljen i ovaj put u smislu inkluzivnosti i transparentnosti.

“Nastavak naših aktivnosti u Mostaru zasnovan je na uspjehu prve faze rada koju smo imali s prvim grantom gdje smo mogli vidjeti uspostavljanje mehanizma Skupštine građana kroz koji smo dobili 32 preporuke, koje su zatim i implementirane na osnovu akcionog plana usvojenog za implementaciju tih preporuka. Nadamo se da će isti proces biti ponovljen i ovaj put u smislu inkluzivnosti i transparentnosti, a teme privrede i turizma jako su važne za Mostar”, kazao je Muradyan.

Dodao je kako Vijeće Evrope i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti podržavaju lokalne samouprave u promovisanju deliberativne demokratije kao vrijednog alata za učestvovanje građana u donošenju odluka kroz projekat “Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

“Bilo kakva implementacija projekta zahtijeva dobro partnerstvo i predanost korisnika i zaista zahvalnost šaljem gradonačelniku, predsjedniku Vijeća, svim vijećnicima na njihovom doprinosu, jer su učinili da Mostar postane vodeći grad kada je u pitanju deliberativna demokratija u BiH. Zahvaljujući Mostaru, BiH se polako ali sigurno uspostavlja kao lider kada je u pitanju lokalna i deliberativna demokratija. Nadamo se da će u budućnosti BiH postati ime koje će se povezivati s demokratijom i ljudskim pravima, a lokalni nivo u tom procesu je ključan”, istakao je Muradyan.

(Fena)