Sa stranica stare štampe: Izložba Lazara Drljače 1931. godine

U listu “Vreme”, od 23. januara 1931. godine, objavljen je članak o izložbi slikara Laze Drljače u Mostaru.

Nakon što je dobar dio života proveo u Beču, Parizu i Rimu, Lazar Drljača se naselio u selu Borci kod Boračkog jezera.

Povremeno je dolazio i do Mostara, a početkom 1940.ih tadašnji mostarski gradonačelnik Husaga Čišić mu ustupa Čardak na Starom mostu, gdje je imao svoj atelje.

“Mostar

Izložba slika Lazara Drljača.

Mostar, 22. januara.

U Mostar je stigao naš poznati akademski slikar g. Lazar Drljača, koji je nedavno sa velikim uspehom izlagao svoje radove u Sarajevu. On će preneti svoju izložbu u Mostar, gdje će izložiti 70 platna raznog žanra. (Vreme).”

Prilozi: Fotografije Lazar Drljača i nekoliko njegovih radova

Priredili: Armin Džabirov, Tibor Vrančić, Smail Špago

(NovaSloboda.ba)