Vlada HNK-a osigurala dodatnih 13 miliona KM za sve tri bolnice,7 miliona za novu Pedijatriju

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj je sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o kreditnom zaduživanju HNK-a u 2022. godini za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK-u, u iznosu od 13,000.000 KM.

Hercegovačko-neretvanski zadužiće se kreditom kod Razvojne banke FBiH za realizovanje projekta izgradnje, obnove i opremanja bolnica u HNK-u u ukupnom iznosu od 13 miliona KM i to: za opremanje Klinike za dječje bolesti (Pedijatrije) Sveučilišne kliničke bolnice Mostar 7.000.000 KM, potom za izgr” 4.500.000 KM, te za dogradnju i opremanje novih odjela u Opštoj bolnici Konjic 1.500.000 KM. Riječ je o dodatnom zaduženju, uz prethodni kredit za izgradnju, dogradnju i obnovu pobrojanih objekata, vrijedan 32 miliona KM. Period otplate ovoga kredita je 12 godina.

Predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg je ponovio kako su izgradnja i opremanje Pedijatrije SKB-a Mostar, kao i predviđeni zahvati na zgradama i odjelima bolnice”Dr. Safet Mujić” i Opšte bolnice Konjic projekti od izuzetnog značaja za sve građane ovg kantona.

”Javnost je upoznata s činjenicom da je Vlada HNK-a u cijelosti na sebe preuzela kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 32 miliona KM za izgradnju i obnovu svih triju bolnica u našem kantonu. Nakon ulaganja u izgradnju, prošle smo godine javno iskazali spremnost za preuzimanje obaveza oko dodatnog kreditnog zaduženja u iznosu od 13 miliona KM za opremanje bolničkih kapaciteta, kako ne bi došlo do zastoja u završetku ovoga važnog projekta. Današnjom je odlukom omogućeno realizovanje dovršetka ovoga vitalnog projekta za još kvalitetniju zdravstvenu uslugu našim sugrađanima, u prvom redu bolnicu dostojnu 21. vijeka za najmlađe pacijente, gdje naravno mislim na novu savremenu zgradu mostarske Pedijatrije, na što sam posebno ponosan”, kazao je Herceg.

(NovaSloboda.ba)