Vijeće ministara BiH danas o Nacrtu zakona o budžetu institucija BiH za 2023. godinu

Vijeće ministara BiH danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu, čiji je predlagač Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Budžet institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH upućen je u četvrtak iz Ministarstva finansija i trezora BiH u Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz zahtjev da se uvrsti na dnevni red današnje sjednice – potvrđeno je Feni u tom ministarstvu.

Ranije je ministar finansija i trezora BiH Zoran Tegeltija rekao da je nakon usvajanja Globalnog fiskalnog okvira za period 2023-2025. omogućeno da se u kratkom roku završi budžet za ovu godinu, te da se Vijeće ministara o tom dokumentu izjašnjava već na narednoj sjednici koja je planirana za danas. 

Iz tog ministarstva nisu željeli navoditi detalje o visini i pojedinim stavkama budžeta, uz komentar da je sve u skladu sa Globalnim fiskalnim okvirom.

Fiskalno vijeće usaglasilo je tekst GFO, koji  podrazumijeva okvir za finansiranje institucija BiH u 2023. godini u iznosu od 1.315.400.000 KM, dok je predviđeni iznos finansiranja od indirektnih poreza za institucije BiH za 2023. godinu utvrđen u iznosu od 1.020.500.000 KM.

Vijeće ministara BiH bi danas, između ostalog, trebalo razmatrati i Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija BiH za period od 2023. do 2025. godine te Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2023. godinu, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.