Vijeće ministara BiH sutra o Nacrtu zakona o budžetu institucija BiH za 2023. godinu

Sjednica Vijeća ministara BiH, koja je počela 10. marta, bitće nastavljena sutra, a na dnevnom redu je Nacrt dokumenta okvirnog budžeta institucija Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2025. godine, kao i Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ranije je izjavila da nije bilo jednostavno doći do prijedloga budžeta institucija BiH za 2023. godinu, s obzirom da nije bio usvojen Globalni fiskalni okvir.

“Tu smo priču završili. Napravili smo prijedlog budžeta i nadam se da će na jednoj od sljedećih sjednica Vijeća ministara biti usvojen prijedlog budžeta i poslan prema predlagaču, Predsjedništvu BiH, koje bi ga trebalo uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH”, navela je Krišto.

Ministar finansija i trezora BiH Zoran Tegeltija ranije je rekao da je nakon usvajanja Globalnog fiskalnog okvira za period 2023-2025. omogućeno da se u kratkom roku završi budžet za ovu godinu.

Iz ovog ministarstva nisu željeli navoditi detalje o visini i pojedinim stavkama budžeta, uz napomenu da je sve u skladu sa Globalnim fiskalnim okvirom.

Fiskalno vijeće usaglasilo je tekst GFO koji podrazumijeva okvir za finansiranje institucija BiH u 2023. godini u iznosu od 1.315.400.000 KM, dok je predviđeni iznos finansiranja od indirektnih poreza za institucije BiH za 2023. godinu utvrđen u iznosu od 1.020.500.000 KM.

Vijeće ministara BiH bi sutra trebalo razmatrati i Prijedlog odluke o visini osnovice za obračun plate zaposlenim u institucijama BiH za 2023. godinu, Prijedlog odluke o visini regresa za godišnji odmor u institucijama BiH za 2023. godinu, kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na troškove smještaja, naknadu za odvojeni život i naknadu za privremeno raspoređivanje.

(Fena)