Zavod zdravstvenog osiguranja HNK-a usvojio završni račun Zavoda za 2022. godinu

Članovi Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona na jučerašnjoj su sjednici razmatrali Izvještaj o izvršenju Plana rada Zavoda za 2022. godinu.

Plan rada izrađen je na podlozi Strateškog plana Zavoda u kojme je postavljeno deset strateških ciljeva, te je realizovano 79 posto planiranih aktivnosti. Preostalih 21 posto nije realizovano u najvećoj mjeri zbog nedovoljne podrške vanjskih zainteresovanih strana, a navedeno se odnosi prvenstveno na realizaciju strateških ciljeva e-Zavod i IZIS, saopšteno je iz Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a.

Takođe, Stručna služba Zavoda, na mjesečnom nivou, detaljno razrađuje iz godišnjeg plana rada aktivnosti, što je rezultiralo s ukupno 593 planirane aktivnosti, od kojih je 533 odnosno 89,9 posto uspješno realizovano.

Upravno vijeće Zavoda razmatralo je Izvještaj o izvršenju finansijskog plana Zavoda za period 1. 1. do 31. 12. 2022. godine i donijelo odluku o usvajanju istog, a zatim je razmatran i usvojen završni račun Zavoda za 2022. godinu.

U 2022. godini, ukupno ostvareni prihodi i primici Zavoda ostvareni su u iznosu od 167.830.259 KM, što je 1,89 posto ili 3.109.259 KM više od iznosa predviđenog Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2022. godinu (Rebalans II).

Ukupno ostvareni rashodi i kapitalni izdaci ostvareni su u iznosu od 157.953.620 KM što je 4,11 posto ili 6.767.379 KM niže od sredstava planiranih Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu (Rebalans II). Uporede li se ukupni prihodi i ukupni rashodi finansijski rezultat poslovanja Zavoda u 2022. godini je pozitivan u iznosu od 9.876.638 KM, navodi se u saopštenju.

Upravno vijeće razmatralo i donijelo odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda (Rebalans I) za 2023. godinu. Predloženim izmjenama i dopunama, prihodi i rashodi Zavoda planirani u iznosu od 160.629.000 KM, što je 3.248.000 KM više u odnosu na Finansijski plan za 2023. godinu.

„Planirano povećanje odnosi se na povećanje sredstava u iznosu od tri miliona maraka za usluge primarne zdravstvene zaštite, jer su domovi zdravlja uputili zahtjeve prema Zavodu u kojima su istakli kako, usljed povećanja cijena materijala i lijekova, nisu u mogućnosti pružiti ugovoreni obim zdravstvenih usluga za naše osiguranike”, kazala je direktorica Zavoda Ana Vidačak.

Prema njenim riječima, drugo povećanje u odnosu na Finansijski plan odnosi se na liječenje i rehabilitaciju izvankantona i iznosi 203.000 KM.

„Budući je promijenjen način plaćanja PET/CT usluga, gdje po novom načinu Zavod snosi troškove ovih usluga prvi put u cijelosti bez obzira hoće li iste osiguranik dobiti u BiH ili van BiH i 50 posto ukoliko osiguranik u roku od 12 mjeseci bude ponovo upućen na ovu dijagnostičku pretragu u Republiku Hrvatsku, što predstavlja značajno unaprjeđenje prava osiguranika. Sredstva planirana Izmjenama i dopunama Finansijskog plana (Rebalans I) biće operativna nakon saglasnosti Skupštine HNK“, dodala je Vidačak.

Po usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda za 2023. godinu Upravno vijeće donijelo je Odluku o izdvajanju sredstava rezerve u iznosu od 6.628.638 KM.

Na sjednici, pored navedenog, članovi Vijeća razmatrali su i usvojili Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska pomagala. Izmjenama i dopunama Pravilnika pojednostavljen je postupak ostvarivanja prava osiguranika na ortopedska pomagala.

Distribucijom markice osiguranja u 2023. godini u redovnom roku Zavod je prikupio 2.616.377 KM. Iako je prihod od participacije po Zakonu u cijelosti prihod Zavoda, zbog svjesnosti teškog finansijskog stanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama i želje za poboljšanjem istog, Zavod će 70 posto ili 1.831.464 KM prikupljenih sredstava raspodijeliti ugovornim zdravstvenim ustanovama u HNK-u.

Takođe, članovi Vijeća razmatrali su i donijeli Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za rad članova Ljekarskih komisija Zavoda i direktorica Zavoda će donijeti jedinstvenu odluku kojom će biti utvrđena visina naknade i objedinjena za sve članove svih ljekarskih komisija Zavoda.

Pored toga, Upravno vijeće razmatralo je i usvojilo Izvješštaj o privremenoj spriječenosti za rad do i preko 42 dana, potrošnji lijekova, upućivanju na liječenje van HNK-a, potrošnji ortopedskih i drugih pomagala, sufinansiranju troškova liječenja, nabavke lijekova i medicinskih sredstava, troškovima refundacije usluga biomedicinski pomognute oplodnje, kontrolama ugovornih zdravstvenih ustanova, broju osiguranih osoba Zavoda i izvršenju Plana javnih nabavki za 2022. godinu, stoji u saopštenju Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a.

(Fena)