Panel diskusija o radnim pravima žena u BiH

Inicijativa građanki/na Mostara organizovala je u mostarskom Centru za kulturu panel diskusiju pod nazivom “Radna prava žena u BiH”.

Učesnice panel diskusije –  Alma Pelo Zagorčić, Edita Hadžajlić i Aldijana Trbonja Tule govorile su o važnosti poštivanja radnih prava žena u BiH.

Na panelu je razgovarano o učešću žena u sindikalnim organizacijama, radničkim pokretima kroz istoriju Mostara, ali i zakonom propisanih prava zaposlenih žena.

Moderatorica panel diskusije bila je Selma Dandić.

“U našem društvu i dalje je prisutna diskriminacija u kontekstu nejednakog vrednovanja poslova koje obavljaju žene. Najeksponiraniji oblik ravnopravne diskriminacije žena predstavlja nejednakost plata za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. Indirektna diskriminacija je vrlo aktuelna, te je potrebno posegnuti za drastičnim promjenama društvene svijesti i paralelnim razvojem institucionalne zaštite žena u radno-pravnim odnosima”, zaključeno je na panelu.

Panel diskusija održana je uz podršku Friedrich Ebert Stiftung BiH.