Usvojen program ekonomskih reformi za period 2023. – 2025.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici, usvojilo je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2023. – 2025. godine (PER BiH 2023. – 2025.), koji će biti dostavljen Evropskoj komisiji, saopšteno je iz VM BiH.

Program ekonomskih reformi 2023. – 2025. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i entitetskom nivoui.

Fokus je na 25 reformskih mjera u okviru strukturnih reformi koje su prepoznate na svim nivoima vlasti kao značajne za snaženje konkurentnosti i uklanjanje prepreka privrednom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine u trogodišnjem periodu. Sastavni dio Programa reformi je makroekonomski i fiskalni okvir čiju izradu su koordinarali Direkcija za ekonomsko planiranje i Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Strukturne reforme sadržane u ovom programu, sukladno smjernicama Evropske komisije, organizovane su u 13 područja i uključuju upravljanje javnim finansijama, zelenu tranziciju, digitalnu transformaciju, poslovno okruženje i smanjenje sive ekonomije, istraživanje, razvoj i inovacije, reforme u oblastima tržišta energije, saobraćaja, poljoprivrede, industrije i usluga, obrazovanja i razvoja vještina, zapošljavanja i tržišta rada, kao i socijalne zaštite i inkluzije, te zdravstvene zaštite. Kao tri ključna izazova, izdvojena su povećanje efikasnosti tržišta rada, poboljšanje poslovnog okruženja bližom saradnjom i koordinacijom svih nivoa vlasti, te upravljanje javnim finansijama. Izradu ovog važnog dokumenta koordinirala je Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine zajedno s Ministarstvom finansija Republike Srpske i Federalnim zavodom za programiranje razvoja sukladno svojim nadležnostima.

V. B.

(NovaSloboda.ba)