Vlada HNK-a: Za puteve 8,8 miliona KM, za podsticaje u poljoprivredi 4,3 miliona KM

Vlada Hercegovačko-neretvanskig kantona, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i veza, donijela je Odluku o stavljanju na raspolaganje i odobravanju utroška razgraničenih prihoda iz 2022. godine Upravi za puteveMinistarstva saobraćaja i veza, u iznosu od 8,824.865,44 KM. Sredstva će biti utrošena za projekte i za pojačano investiciono održavanje putnog saobraćaja. Takođe, usvojena je i Odluka o usvajanju Plana i programa Uprave za ceste Ministarstva saobraćaja i veza HNK-a za 2023. godinu, kojim su obuhvaćene mjere i aktivnosti koje se provode s ciljem očuvanja postojeće putne infrastrukture i bezbjednosti na putevima. 

Na prijedlog Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojena je Odluka kojom je, s ciljem provođenja mjera podrške izvozno orijentisanim klijentima, osiguran iznos od 300.000 KM. Odlukom je usvojen i Program utroška novčanih sredstava za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu, u iznosu od 4,300.000 KM.  

Vlada je prihvatila Informaciju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o realizaciji dodijeljenih koncesija i ugovora o zakupu za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području HNK-a, zaključno s 31. decembrom prošle godine i uputila je Skupštini na razmatranje, kao i Informaciju o izvršenju Programa utroška sredstava s pozicije ”Namjenska sredstva vodnih naknada” za 2022. godinu.

Na nastavku sjednice, donesena je i Odluka o izdvajanju 500.000 KM za podršku nauci i mladim naučnicima. Istaknuto je kako je ta odluka nastavak kontinuiranih aktivnosti Vlade s ciljem promocije, razvoja i unaprjeđenja nauke, s posebnim naglaskom na podršku mladim naučnicima. Sredstva će biti dodijeljena na osnovu Javnog poziva i precizno utvrđene metodologije.

Također, usvojena je i Odluka o odobravanju dijela novčanih sredstava predviđenih budžetom HNK-a za 2023. godinu Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i športa s pozicije ”Strateški projekti od značaja za HNK” u iznosu od 200.000 KM. koja će biti raspoređena Sveučilištu u Mostaru i Univerzitetu “Džemal Bijedić”.

Vlada je usvojila i Odluku kojom je Ministarstvu unutrašnjih poslova odobrila nabavku jedanaest novih motornih vozila putem leasinga, za što je osiguran iznos od 576.000 KM. Jednoglasno je prihvaćena i Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o utvrđivanju plata, platnih razreda i koeficijenata za policijske službenike Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva finansija, usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta i Izvještaj o izvršenju Tekuće rezerve za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine.

(NovaSloboda.ba)