Grad Mostar pokrenuo inicijativu za nabavku kompostera za preradu mulja i bio otpada

Grad Mostar želi unaprijediti interakciju s građanima i učiniti dostupnim sve informacije vezane za rad Gradske uprave, ali i javnih preduzeća u vlasništvu Grada.

Zbog svega toga, pokrenuta je emisija “Dobar dan Mostar”, u kojoj se govori o pitanjima važnim za stanovnike Mostara.

U ovom izdanju emisije “Dobar dan Mostar” donosi se priča o Postrojenju za preradu otpadnih voda u Mostaru, koga je obišao gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić.

Upravnik Postrojenja za preradu otpadnih voda Ivan Bebek naglasio je kako u ovom trenutku problem predstavlja mulj koji nastaje kao produkt pročišćavanja otpadnih voda. Za odvoz mulja, Grad Mostar izdvaja značajna financijska sredstva.

On je naglasio kako se kompostiranjem, odnosno preradom mulja uz dodavanje biootpada može dobiti organsko gnojivo koje se koristi sa zelene površine.

Gradonačelnik Kordić podržao je ovu ideju i naglasio kako je Grad u fazi istraživanja tržišta za nabavku kompostera.

(NovaSloboda.ba)