Vanredno usklađivanje penzija od 3,9 posto počinje sa isplatom majske penzije

Vlada Federacije BiH donijela je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Odluku kojom će, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidsko osiguranju FBiH, vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,9 biti izvršeno sa penzijama za maj 2023. godine.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi ranija odluka Vlade FBiH od 27.4.2023. godine o vanrednom usklađivanju penzija, kojom je ovo povećanje trebalo početi sa isplatom julske penzije.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH, saopšteno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

V. B.

(NovaSloboda.ba)