U aprilu u FBiH povećana proizvodnja mrkog uglja, a smanjena proizvodnja struje

Bruto proizvodnja električne energije u FBiH u aprilu 2023. godine iznosila je 653 GWh, dok je u istom mjesecu 2022. godine iznosila 762 GWh.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 41,19 posto, termoelektrane sa 53,60 posto, a vjetroelektrane sa 5,21 posto.  

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u aprilu 2023. godine iznosila je 362.209 tona, a u istom mjesecu 2022. godine 335.602 tona. 

Proizvodnja lignita u FBiH u aprilu ove godine je 110.355 tona, a u istom mjesecu 2022. godine bila je 117.959 tona. 

Proizvodnja koksa u aprilu 2023. godine je 70.615 tona, a u aprilu 2022. godine 74.413 tona.

Uvoz naftnih proizvoda u aprilu 2023.godine je 93.451 tonu, a u istom mjesecu 2022. je 90.213 tona. Od ukupnog uvoza, u aprilu je uvezeno dizel goriva 78,78 posta, zatim bezolovnog motornog benzina 12,65 posto, a mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,02 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

(Fena)