Prihod od prodatih vinjeta u Mostaru prešao 150.000 maraka

U Mostaru je sredinom marta ove godine počela naplata vinjeta za turističke autobuse, do danas ih je prodato preko 2.000, a prihod od prodatih vinjeta premašio je 150.000 maraka, kazao je u razgovoru za Fenu direktor Javnog preduzeća “Mostar parking” Ivan Barbarić.

“Mogu reći da smo dosta zadovoljni naplatom i prodajom vinjeta. Kontrolori na terenu nisu imali nikakvih problema s vozačima, a ni mi s agencijama. Njima to nije ništa novo, jedino na samom početku dok su razumjeli, prihvatili i dobili informaciju da su u Mostaru uvedene vinjete, ali za sada sve teče u najboljem redu”, kazao je Barbarić.

Na samom terenu nije bilo previše problema prilikom kontrole turističkih autobusa.

“Na početku, kontrolori su uočavali određena vozila koja ulaze u obavezu plaćanja vinjete, a nisu je imali. Međutim, naš stav je bio da ćemo i vozače i agencije kojima se takav slučaj dogodi na početku samo upozoriti, bez pisanja nikakvih zapisnika ili pokretanja prekršajnih postupaka. U toj komunikaciji s njima, naišli smo na razumijevanje i oni su čak bili i zadovoljni da smo ih samo upozoravali, tako da smo kasnije, kontrolišući dosta tih istih vozila, uočavali da su imali kupljene vinjete”, kazao je Barbarić.

Od prodaje vinjeta kroz malo više od dva mjeseca ostvaren je prihod od preko 150.000 maraka.

“Mogu reći da smo od sredine marta do danas prešli broj od 2.000 prodatih vinjeta. Što se tiče eventualnih promjena cijena u budućnosti, sve izmjene i dopune bilo kakvih odredbi i odluka su na Gradskom vijeću Mostara. Nakon što prođe pola godine od usvajanja ove odluke, ona će se revidirati i mislim da neće dolaziti do bilo kakvih promjena što se tiče cijena i cjenovnih nivoa, jer ipak treba, možda, sačekati kraj ove sezone, pa onda sve analizirati u cijelosti. Možda će biti nekih sitnih dopuna i tehničkih dorada koje smo uočili, ali opet kažem, sve to je isključivo na mostarskim vijećnicima”, naveo je Barbarić.

Sredstva dobijena od prodaje vinjeta, prema odluci Gradskog vijeća Mostara, koristiće se namjenski, i to za razvoj i unaprjeđenje turističke infrastrukture, finansiranje izgradnje, rekonstrukcije i uređenja lokalnih cesta i saobraćajne infrastrukture.

“Nakon turističke sezone, definitivno će se pristupiti realizaciji određenih projekata, pa će se učinak uvođenja vinjeta vidjeti i na terenu. Ovo je sigurno jako dobra i pozitivna stvar za Mostar, mnogi su nas pitali kako se to nije i prije uvelo. Naravno, za one kojima ide na neki troškovni nivo, to možda i nije ono što vole, ali s obzirom na opterećenost grada Mostara velikim brojem autobusa i ovih vozila što dolaze u naš grad, mislim da ovo može donijeti samo dobre i pozitivne stvari za Mostar”mocijenio je Barbarić.

Cijene vinjeta definisane su odlukom Gradskog vijeća, pa tako postoje dvodnevne i sedmodnevne vinjete za tri kategorije vozila. Prva kategorija je od 8 do 14 sjedišta, druga od 15 do 30 sjedišta i treća za vozila s više od 30 sjedišta. Cijena dvodnevna vinjete za ove tri kategorije vozila iznosi 25, 45 i 80 maraka, dok sedmodnevna iznosi 60, 120 i 210 maraka.

Odlukom su od plaćanja vinjeta izuzeti autobusi koji obavljaju javni prevoz sukladno Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije BiH, te vozila koja obavljaju prevoz djece u školu (školski autobusi).

Vinjeta se može kupiti preko online platforme za kupovinu vinjeta https://vinjete.mostar.ba/ ili kod partnera s kojima je potpisan ugovor.

(Fena)