Ružičnjak: Moja prva praksa

Preduslov za proces socijalnog uključivanja je ukidanje diskriminacije općenito, a posebno među osobama sa invaliditetom.  Vodeći se pravima osoba sa invaliditetom koja su zagarantovana UN Konvencijom, osobe sa invaliditetom imaju pravo na rad, kako bi se osjećali korisnim članovima društva i uživali život dostojan čovjeka.

Problem u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je što  osobe sa invaliditetom imaju pravo da biraju samo dva zanimanja u srednjoškolskom obrazovanju, što je veoma diskriminatorno. 

“Zbog toga smo došli na ideju da osobama sa invaliditetom pružimo priliku za neformalno obrazovanje – prekvalifikaciju  prema svojim sposobnostima, mogućnostima i afinitetima,  kako bi uspjeli dobiti svoje prvo radno iskustvo, koje će biti ‘prilika za ulazak’ na tržište rada”, kažu iz Udruženja mladih “Ružičnjak-Los Rosales”.

Iz tog razloga je Udruženje mladih „Ružičnjaka-Los Rosalesa“ apliciralo projekat pod nazivom „My first internship“ Ambasadi Australije iz Beča, koja je prepoznala njegov značaj i odlučila ga finansijski podržati.  Projekat  se implementira  u periodu januar-juni/2023. godine.

Ovim projektom Udruženje mladih “Ružičnjak-Los Rosales” želi pružiti priliku mladim osobama sa invaliditetom mogućnost da obave svoju prvu praksu u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, što je jedan od preduslova za samostalniji život i “bolje sutra”,  kao i referensa za zapošljavanje.

Ostvarivanjem  osnovnih ljudskih prava, ističu iz ovog udruženja, omogućavaju mladim osobama sa invaliditetom da budu u potpunosti uključene u sve sfere društva.

Uspjeh  se ostvaruje kad radiš ono što želiš i imaš određene sposobnosti i afinitete, bez prisiljavanja na izbor zanimanja koja se nude.

“Rezultat našeg projekta je da će 10 mladih sa intelektualnim teškoćama biti kvalifikovano i osposobljeno za rad u kuhinji i restoranu, te će na taj način biti podjednako konkurentni na tržištu rada. Kroz ovaj projekat želimo podići svijest društva da svi imamo pravo da biramo profesiju koju želimo u skladu sa našim mogućnostima i afinitetima, te da nema ograničenja u izboru zanimanja. Još jednom, želimo da se zahvalimo donatoru Ambasadi Australije iz Beča na prepoznavanju važnosti i značaja jednog ovakvog projekta za osobe sa invalditetom”, kažu iz Udruženja mladih “Ružičnjak-Los Rosales” Mostar.

(NovaSloboda.ba)