Ana Vidačak održala sastanak s predstavnicima udruženja članica Organizacinog odbora treće Konferencije ZZO HNK-a

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, mr.sc. Ana Vidačak dr. med., i njeni suradnici sastali su se s predstavnicima Udruženja slijepih osoba Hercegovačko-neretvanskog kantona, Udruženja „Pužnica“, Udruženja građana za maligna oboljenja dojke i ostalih malignih oboljenja kod žena „Novi pogled“, korisnika stoma i vrećica, Udruženja roditelja i prijatelja djece s posebnim potrebama „Susret“ Čitluk, Udruženja građana roditelja djece s posebnim potrebama „Djeca nade“ Prozor-Rama, Udruženja dijabetičara u HNŽ/K „Insula“, Udruženja za Down sindrom HNK-a i Udruženjaroditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmjeh“.

Kako Zavod priprema treću Konferenciju koja će u cijelosti biti posvećena zadovoljstvu osiguranika/pacijenata u Organizacioni odbor iste uključeni su i predstavnici navedenih udruženja kako bi dali svoj doprinos u organizaciji i provođenju Konferencije s aspekta potreba i očekivanja svojih članova, osiguranika koji kontinuirano koriste usluge zdravstvene zaštite.

Konferencijom pod nazivom „Efikasno upravljanje u zdravstvu – put do zadovoljnog osiguranika/pacijenta“, Zavod želi ukazati na značaj efikasnog upravljanja u zdravstvu, te ponuditi modalitete i primijenjena rješenja koja bi pomogla u podizanju svijesti o nužnosti kretanja tim putem, a sve s ciljem podizanja nivoa zadovoljstva osiguranika/pacijenta.

Učesnike sastanka, direktorica Vidačak upoznala je s konceptom Konferencije, koja je i ovog puta konferencija s međunarodnim učešćem, a potom i s tematskim cjelinama koje će biti obrađene na Konferenciji, te ih pozvala na aktivno učestvovanje u Konferenciji.

U sklopu tematske cjeline „Zadovoljstvo osiguranika/pacijenta pruženim uslugama zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama“, članove udruženja direktorica Vidačak pozvala je i ohrabrila da pripreme izlaganja na ovu temu iz svog ugla, odnosno iz ugla svojih članova, jer svi oni predstavljaju određene grupe osiguranika koji kontinuirano koriste usluge zdravstvene zaštite i najpozvaniji su govoriti o zadovoljstvu o pruženim uslugama i prijedlozima za poboljšanje.

Predstavnici udruženja iskazali su zadovoljstvo ovakvim pristupom Zavoda prema osiguranicima i generalno saradnjom sa Zavodom posebno kada su u pitanju prava osiguranika na lijekove s Liste lijekova i Liste ortopedskih pomagala gdje, već duži vremenski period Zavod komunicira s osiguranicima i temeljem zahtjeva i opravdanih potreba udruženja predlaže izmjene Liste lijekova i Liste ortopedskih pomagala. Takođe, poziv na učestvovanje u radu Konferencije prihvatili su kao dalje unaprjeđenje i poboljšanje partnerskih odnosa Zavoda sa svojim osiguranicima.

Direktorica Vidačak potvrdila je stavove predstavnika udruženja, te najavila dalje intenziviranje saradnje sa ovim i svim drugim udruženjima osiguranika, jer je Zavodu za donošenje odluka koje se odnose na prava osiguranika od velikog značaja zadovoljstvo i mišljenje osiguranika koji koriste određena prava ili usluge.

(NovaSloboda.ba)