Vlada HNK-a: Prijedlog Kolektivnog ugovora dostaviti svim zdravstvenim ustanovama

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, s ciljem podsticanja učešča njenih tijela u provođenju prekograničnih i drugih EU projekata, dala je saglasnost Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta za prijavu na ADRION INTERREG projekat pod nazivom ”Partnerstvo za borbu protiv erozije plaža”. Radi se o projektu u kome učestvuju partneri iz Albanije, Crne Gore, Grčke, Hrvatske i Italije, a koji se realizuje u svrhu provođenja sljedećih ciljeva: utvrditi i provoditi okvire politike, strategije i aktivnosti temeljene na zaštiti i poboljšanju prirodnih i kopnenih i morskih staništa, identifikovati i prenijeti dobre prakse u odabranim pilot područjima (opština Neum u HNK-u), utvrditi akcione planove za jačanje provođenja postojećeg/novoga Integrisanog upravljanja obalnim područjem, te razviti i provesti zajedničke strategije na Jadranskom i Jonskom moru za očuvanje bioraznolikosti, takođe, uzimajući u obzir antropogene djelatnosti na moru: turizam, akvakulturu, naselja i dr.

Vlada je usvojila i Informaciju  Ministarstva  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o prijavi na INTERREG IPA CBC PROGRAM Hrvatska-BiH-Crna Gora Adrion Interreg, te Informaciju o prijavi prijedloga projekta na poziv Interreg-IPA ADRION program.

Usvojena je i Odluka o davanju ssglasnosti na Popis poslovnih subjekata za subvencioniranje kamata na odobrena kreditna sredstva sukladno Protokolu o ssradnji između Razvojne banke FBiH i Vlade HNK-a.

Na prijedlog Ministarstva privrede, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata Raštani Mostar 1, 2, 3, 4 i 5, zatim LIWNO 1, 2, 3, 4, 5 i 6 na lokalitetu Polog Mostar, FNE E SOLAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 na lokalitetu Raštani Mostar, zatim FNE Ravnice 1 i 2 na području Blagaja Mostar, FNE JURIĆ Rodoč Mostar i POWER SOLAR 5 na lokaciji Blizanci Čitluk.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta za raspisivanje Javnoga poziva za pomoć naučnicima i mladim naučnicima-istraživačima s pozicije ”Grant pojedincima” u iznosu od 240.000 KM. Tom odlukom, Vlada će pružati podršku mladim naučnicima u istraživačkim projektima i realizaciji njihovih naučnih radova.

Vlada HNK raspravljala je o Strategiji za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe FBiH za period 2022.-2027. te time izrazila opredijeljenost za učešćem u procesu usklađivanja i dogovaranja jedinstvenih načela javne uprave u FBiH s predstavnicima Federalnoga ministarstva pravosuđa i drugih kantona.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNŽK-a, donesena je Odluka o usvajanju Kvartalnoga izvještaja realizacije Programa financijske konsolidacije Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić” Mostar za prvo četveromjesečje 2023. godine.

Takođe, Vlada je, nakon opsežne rasprave u vezi s problematikom zdravstvenih radnika, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, usvojila sljedeće zaključke:

– Dostavljeni prijedlog Kolektivnoga ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na teritoriju HNK-a upućuje se svim zdravstvenim ustanovama (poslodavcima) sa zahtjevom za njihovo mišljenje u pogledu cjelokupnog prijedloga Kolektivnoga ugovora.

– Traži se finansijska procjena potrebnih sredstava za svaku zdravstvenu ustanovu u pogledu zahtjeva iznesenih u poglavlju V. Plate i naknade Prijedloga kolektivnog ugovora.

– Mišljenje i procjenu potrebnih finansijskih sredstava zdravstvene ustanove dužne su dostaviti Vladi HNK-a u roku od sedam dana od dana prijma zahtjeva. Dostavljena mišljenja o Prijedlogu kolektivnog ugovora i procjene potrebnih finansijskih sredstava od strane zdravstvenih ustanova biće dostavljeni njihovim osnivačima i zatraženo izjašnjavanje o njima koje će dostaviti Vladi HNK-a u roku od sedam dana od dana prijema.

– Po prijemu svih izjašnjavanja, Vlada HNK-a će u roku od sedam dana Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uputiti odgovor koji će sadržavati stavove Vlade prema Prijedlogu kolektivnog ugovora.

– Ovi Zaključci stupaju na snagu danom donošenja i biće dostavljeni svim zdravstvenim ustanovama, njihovim osnivačima i Nezavisnom sindikatu zaposlenika SKB-a Mostar.

Za realizovanje ovih zaključaka, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva, rada  i socijalne zaštite.

Vlada je, takođe, usvojila i Zaključak kojim je zadužila Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave i Ured za zakonodavstvo Vlade HNK-a da se hitno izjasni u vezi s mjerodavnošću Vlade u vođenju pregovora za pokretanje postupka i zaključivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNK-a, sukladno Zakonu o radu i zahtjevu Nezavisnoga sindikata zaposlenika SKB-a Mostar.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za pitanja boraca za potpisivanje Sporazuma po Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece poginulih boraca i Projektu sufinansiranja zapošljavanja djece ratnih vojnih invalida za 2023. godinu, u iznosu od 400.000 KM. Usvojila je i Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja boraca i članova njihovih porodica.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva finansija HNK-a o aktivnostima koje provodi na izradi Prednacrta izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2023. godinu, a usvojen je i niz drugih odluka, zaključaka i rješenja.

(NovaSloboda.ba)