EBRD: Kreditna linija od osam miliona eura za podršku ulaganjima u digitalizaciju i nove tehnologije

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je kredit od osam miliona eura Sparkasse banci, koji će ova banka usmjeriti prema lokalnim klijentima – malim i srednjim preduzećima. Sredstva će biti upotrijebljena za pomoć malim preduzećima za ulaganja u automatizaciju i digitalizaciju poslovnih procesa, kako bi se poboljšala njihova produktivnost, operativna efikasnost i otpornost.

Mala i srednja preduzeća će moći aplicirati za sredstva kako bi uložila u hardware i software za različite projekte digitalne transformacije u području proizvodnje, internih procesa i usluga.

Cilj je podstaknuti digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, te ih učiniti konkurentnijima na tržištima Evropske unije, a njihovo poslovanje usklađenima sa standardima koje zahtijevaju EU direktive.

Osim kredita, mala i srednja preduzeća će imati koristi od podsticaja u obliku bespovratnih sredstava vrijednih do 15 posto ukupnog iznosa kredita.

Ove podsticaje finansira Evropska unija.

Manuela Naessl, direktorica EBRD-a za Bosnu i Hercegovinu, izjavila je kako digitalni alati donose brojne prednosti za kompanije; smanjuju troškove, olakšavaju komunikaciju, pomažu integraciju malih preduzeća na globalnim tržištima…

“Međutim, uprkos mnogim prednostima i mogućnostima koje donose digitalne tehnologije, mnoga mala i srednja preduzeća i dalje zaostaju u njihovoj implementaciji, posebno manje kompanije. Zbog toga sarađujemo sa EU i našim partnerskim bankama u Bosni i Hercegovini, kako bismo osigurali dobro strukturirano finansiranje i podstakli mala i srednja preduzeća da ulažu u digitalizaciju”, kazala je Naessi.

Amir Softić, predsjednik Uprave Sparkasse Bank BiH, istakao je zadovoljstvo zbog kontinuiteta uspješne saradnje sa EBRD-om, te još jednog povoljnog modela finansiranja koji će biti dostupan klijentima banke.

“Kroz kreditnu liniju realizujemo dva strateška cilja utkana u poslovni model Sparkasse Banke: da aktivno osnažujemo ekonomiju BiH, i to primarno kroz podršku održivom razvoju malog i srednjeg biznisa, jer on generiše gotovo 70 posto poslovne aktivnosti i radnih mjesta…Digitalizacija, bez sumnje, može biti vrlo moćan pokretač održivog razvoja, kako za pojedinačne kompanije, donoseći im veću efikasnost, prilike kroz nove distributivne kanale i konkurentnost, tako i za zemlju u cjelini, jer digitalna rješenja u konačnici doprinose i očuvanju okoline”, naveo je Softić.

Kreditna linija je proširena u sklopu zajedničkog programa EBRD-a i EU pod nazivom “Go Digital in BiH”, za koji je EBRD osigurala 40 miliona eura kredita, dok je EU osigurao grantove u iznosu od devet miliona eura za podsticaje, savjetodavne usluge i tehničku pomoć u okviru programa.

Program je praćen aktivnostima njemačkog “Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit” (GIZ), koji sarađuje sa vladom i interesnim stranama kako bi pomogao u izgradnji ekosistema za digitalizaciju i inovacije u Bosni i Hercegovini, uključujući Digital Innovation Hubs (digitalne inovacijske centre), u skladu s najboljom praksom EU-a.

Program direktno doprinosi Digitalnoj agendi za zapadni Balkan, koju je pokrenula Evropska komisija, a čiji je cilj podržati tranziciju privatnog sektora i pomoći kompanijama da u potpunosti ostvare prednosti digitalne transformacije privrede.

Od početka rada u Bosni i Hercegovini 1996. godine, EBRD je uložila više od 2,8 milijardi eura u 203 projekta u zemlji, saopšteno je iz ove banke.

(Fena)