GI „Jer nas se tiče“: Krivične prijave protiv Kordića, Marića i Grebovića za trenutno stanje i požar na deponiji Uborak

Aktivisti građanske inicijative „Jer nas se tiče“ danas su podigli krivične prijave protiv direktora JP „Deponija“ d.o.o. Mirhada Grebovića, gradonačelnika Grada Mostara Maria Kordića, predsjednika Gradskog vijeća Mostara Salema Marića i ostalih nepoznatih lica odgovornih za stanje na deponiji ili za izazivanje požara prema osnovanim sumnjama tužilaštva koje će to utvrditi prilikom istrage.

„Prijavu smo izvršili zbog sumnje da su navedene osobe dozvoljavajući rad JP ‘Deponija’d.o.o. Mostar, smještene na lokaciji Uborak, protivno propisima koji uređuju ovu oblast prekoračili granice svoje službene dužnosti, te ne obavljajući službene dužnosti zatvaranja nelegalne deponije djelovali u korist JP ‘Deponija’, sve na štetu građana grada Mostara i MZ Vrapčići i Bijelo Polje time povrijeđujući njihova prava“, izjavio je Fuad Hujdur, član i aktivista Građanske inicijative „Jer nas se tiče“.

Dodatni razlog za podizanje prijava je sumnja aktivista da su kršenjem propisa, propuštanjem nadzora i neobavljanjem svojih službenih dužnosti ugrozili čistoću zraka i tla na širem području i direktno uticali na pogoršanje uslova života ljudi, te da su na taj način 18. jula učestvovali u izazivanju opće opasnosti izazvane požarom na deponiji.

„Iako je stara deponija već više od decenije zatvorena i trebala je biti adekvatno sanirana, i nije u vlasništvu JP Deponija, ovo preduzeće je, ipak, proteklih mjeseci na tom dijelu odlagalo veću količinu plastike i najlona. Upravo je na tom dijelu 18. jula došlo do izbijanja požara. Tada se dogodio još jedan u nizu požara na deponiji i to na staroj plohi koja je odavno trebala biti sanirana“, dodao je Hujdur.

GI „Jer nas se tiče“ se već četiri godine bori za zatvaranje deponije Uborak, koja svojim postojanjem već decenijama zagađuje okolinu i ozbiljno narušava zdravlje stanovnika južnog sliva rijeke Neretve, a pogotovo onih koji žive u njenoj neposrednoj blizini.

Iz udruženja „Jer nas se tiče“ odavno upozoravaju odgovorne osobe Grada Mostara da vrijeme za rješenje problema zvani deponija Uborak polako ističe i svakim danom su sve odlučniji u svom zahtjevu da se ista zatvori i pronađe nova lokacija koja neće uticati na ljudske živote.

„Nadamo se da će tužilaštvo opravdati naša očekivanja i reagovati u skladu sa zakonom. Mi i dalje ostajemo vjerni našim ciljevima: zatvaranje i sanacija postojeće i iznalaženje nove lokacije za JP Deponija“, poručuju iz GI „Jer nas se tiče“.

(NovaSloboda.ba)