Otvorena biračka mjesta na kojima će građani glasati o opozivu načelnika Ibrahima Hadžibajrića

Na području opštine Stari Grad, jutros je otvoreno 46 biračkih mjesta na kojima će 36.193 glasača imati priliku da se izjasni da li su „za“ ili „protiv“ opoziva načelnika te opštine Ibrahima Hadžibajrića.

“Formirana su četiri mobilna tima za 48 prijavljenih osoba, a  587 je registrovanih za glasanje putem pošte”, kazao je Imamović Feni.

Po dolasku na biračko mjesto, glasači moraju predočiti jedan od važećih dokumenata sa fotografijom: ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš.

Biračka mjesta se zatvaranja u 19 sati.

Članovi biračkih odbora, pet redovnih i pet zamjenskih, vršiće prebrojavanje glasačkih listića, a nakon toga rezultate dostaviti opštinskoj Komisiji za provođenje postupka opoziva, kao i cjelokupan materijal.

Prvi rezultati očekuju se sedam sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, a drugi rezultati narednog dana do 19 sati, kada će biti prebrojani glasovi dobijeni putem mobilnih timova, glasanje u odsustvu.

Konačni rezultati će biti najkasnije 30 dana od održavanja referenduma.

Ukoliko građani izglasaju opoziv opštinskog načelnika, Centralna izborna komisija BiH će u roku od 60 dana od dana usvajanja odluke raspisati prijevremene izbore za načelnika opštine Stari Grad.

Prema procjenama, provođenje postupka opoziva/referenduma koštaće između 120.000 i 150.000 KM.

Nakon što je načelnik Ibrahim Hadžibajrić uhapšen 9. maja ove godine u policijskoj akciji „Start“, Opštinsko vijeće Stari Grad Sarajevo donijelo je 12. juna Odluku o pokretanju opoziva opštinskog načelnika.

(Fena)