Vijeće ministara BiH o zakonima o sprečavanju sukoba interesa, sudovima BiH i strancima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Nacrt zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Ministarstvo pravde BiH.

Trebao bi biti razmatran i Nacrt zakona o sudovima Bosne i Hercegovine koji je, takođe, predložilo to ministarstvo.

Pred ministrima bi se trebao naći i Nacrt zakona o organizaciji tržišta vina u BiH, čiji je predlagač Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ministarstvo bezbjednosti BiH predložilo je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima koji bi, takođe, trebao biti razmatran.

Na dnevnom redu sjednice trebao bi se naći i Prijedlog odluke o isticanju zastave Evropske unije u ministarstvima, upravnim organizacijama i drugim tijelima Vijeća ministara BiH, koju je predložio Kabinet predsjedavajuće Vijeća ministara Bojane Krišto.

Između ostalog, trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o rasporedu sredstava tekuće budžetske rezerve budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu Ministarstvu bezbjednosti BiH u svrhu saniranja posljedica poplava kao i Informacija o preporukama NATO-a po dokumentu “Informacija o realizaciji aktivnosti iz Programa reformi BiH 2021 i Programa reformi Bosne i Hercegovine 2022”.

(Fena)