Visina učešća ZZO HNK-a u nabavci pelena za inkontinenciju povećana sa 70 KM na 110 KM mjesečno

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske kantona povećao je visinu učešća u troškovima nabavke pelena za inkontinenciju sa 70 KM na 110 KM mjesečno za osiguranike koji imaju pravo na ovo ortopedsko pomagalo.

Po javnom pozivu koji je Zavod objavio 1. jula, dobavljači su dostavili cijene pelena za inkontinenciju koje su značajno veće u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje cijene ovog ortopedskog pomagala, u praksi, za osiguranike značilo je smanjenje prava odnosno manje količine istih na teret sredstava Zavoda.

Kako osiguranicima ne bi bila umanjena prava koja im Zavod godinama unatrag osigurava, po nalogu direktorice Zavoda mr. sc. Ana Vidačak dr. med., Stručna služba ZZO HNK-a izradila analizu potreba osiguranika i izračun dodatnih sredstava potrebnih za sufinansiranje ovoga pomagala sukladno povećanju cijena na tržištu i finansijskim mogućnostima Zavoda.

Na osnovu izrađenog izračuna, a na prijedlog direktorice Vidačak, Upravno vijeće donijelo je odluku da visina učešća Zavoda sa 70 KM bude povećana na 110 KM pa je, uprkos povećanju cijene pelena na tržištu, broj pelena koji osiguranici mogu uzeti na teret sredstava Zavoda značajno povećan u odnosu na period prije povećanja cijena.     

Radi boljeg razumijevanja donesene Odluke, iz ZZO HNK-a pojašnjavaju jedan primjer izračuna u kome su korištene cijene pelena koje osiguranici najčešće realizuju. Naime, cijena jedne pelene za inkontinenciju koju osiguranici najčešće realizuju iznosila je 0,87 KM. Učešćem Zavoda u mjesečnom iznosu od 70 KM osiguranici su mogli ostvariti pravo na 80 pelena mjesečno. Povećanjem cijena pelene za inkontinenciju koje su koštale 0,87 KM po komadu sada koštaju 1 KM po komadu. Povećanjem visine učešća Zavoda, sa 70 KM na 110 KM mjesečno, osiguranici mogu ostvariti pravo na 110 pelena mjesečno umjesto dosadašnjih 80 pelena. 

Za sva dodatna pitanja, informacije i pojašnjenja osiguranicima je dostupna Stručna služba Zavoda na telefon broj 036/355-398 ili 036/446-445.

(NovaSloboda.ba)