Usvojen Finansijski plan FZ PIO u iznosu od 3.720.674.700 KM

Na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO, održanoj u četvrtak u Mostaru, usvojen je Finansijski plan Zavoda za 2024. godinu u visini od 3.720.674.700 KM, kao i Odluka o izvršenju Finansijskog plana za istu godinu.

Pored ostalog, Upravni odbor usvojio je i Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2023. godinu, kao i rebalans Plana javne nabavke kapitalnih ulaganja za ovu  godinu.

Takođe, Upravni je odbor dao saglasnost da se Dženana Čavkunović, zamjenica direktora Kantonale administrativne službe za Unsko-sansku županiju sa sjedištem u Bihaću ovlasti za obavljanje poslova direktora navedene službe.

Prethodno je, na osnovu Zaključka Vlade FBiH, poništen konkurs raspisan za navedenu poziciju, objavljeno je na internetskim stranicama Federalnog zavoda PIO.