Iz stare štampe – List “Bosna”, broj 148, požar u kujundžijskoj čaršiji u Mostaru. 1869. godine

U drugoj polovini devetnaestog vijeka, u Sarajevu je ozlazio list pod nazivom “Bosna”. List je, pored vijesti niz Sarajeva, redovno objavljivao vijesti iz čitavog vilajeta bosanskoga.

Uz zaglavlju broja 148 je stavljen i datum: ponedeljak 31. marta i 12. aprila 1869. godine, kao i datum Zilhidže 31. Godine 1285., po Hidžretskom kalendaru.

U zaglavlju lista je pisalo:

“Ove novine donose unutrašnje i spoljašnje vijesti i članke za opštu korist. Izlaze jedan put u sedmici, a staju godišnje 40 na šest mjeseci 30, na tri mjeseca 20 groša, a jedan list 1 groš van poštarine. Pretplata prima se u ovoj vilajetskoj štampariji. Članci za nauku i umjetnost služeći, primaju se rado za štampanje u ovom listu. Predplatnici van Sarajeva imaju jošte i poštansku taksu platiti.”

U Vilajetskim vijestima je napisan članak o požaru u kujundžijskoj čaršiji u Mostaru.

“U Mostaru pojavi se 23. Marta u kujundžojskoj čaršiji oganj u dućanu trgovca Bjelobrka, mno trudom vlasti, koja se na prvi znak energično zauze, ugasi se oganj, na istom mjestu i nedade mu se, da se dalje rasprostire.

Ovo nam je iz mjesta putem telegrafa javlja”.

Zaglavlje i tekst potiču iz arhive Gazihusrefbegove biblioteke u Sarajevu.

Prilog: Mostar, Kujundžiluk 1890.tih

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)