Ministarstvo odbrane BiH: Nedolično ponašanje kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci

Zajednički štab Oružanih snaga Bosne i Hercegovine saopštio je da su istražni organi Ministarstva odbrane BiH i OS BiH, nakon vanrednog događaja klasifikovanog kao teži oblik narušavanja vojne discipline OS BiH, koji se desio 14. augusta 2023. godine na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću, pokrenuli postupak za utvrđivanje disciplinske i krivične odgovornosti dva kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku OS BiH.

Oružane snage BiH će preduzeti sve neophodne mjere za sankcionisanje svih odgovornih lica, te dodatno pojačati kontrolu i nadzor za poštivanje svih elemenata vojne discipline u svim jedinicama i komandama OS BiH, a u cilju sprječavanja bilo kakvog nepoštivanja Zakona o službi, Etičkog kodeksa i ostalih zakonskih regulativa i propisanih procedura.

Na osnovu činjenica do kojih se dođe unutrašnjom istragom, MO i OS BiH će preduzeti daljnje mjere i radnje u skladu sa gore pomenutim propisima i procedurama, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

(Fena)