Klub skakača u vodu „Mostari“ učestvuje u Mostar Pass turističkoj kartici

Grad Mostar i Klub skakača u vodu „Mostari“sklopili su ugovor o partnerstvu kojim se uređuju međusobni odnosi Grada Mostara i Kluba skakača u vodu „Mostari“ u Pass turističkoj kartici sukladno Odluci Gradskog vijeća o uvođenju Mostar Pass turističke kartice.

Ugovor su potpisali gradonačelnik Mostara dr. Mario Kordić i predsjednik Kluba skakača u vodu „Mostari“, Lorens Listo.

Klub skakača vodu „Mostari“ učestvuje u Pass turističkoj kartici dajući uslugu koja ulazi u Pass ponudu: Skok sa Starog mosta.

Ugovor traje godinu dana od dana potpisivanja, a usluga – skok sa Starog mosta se obavlja od 28.8. – 10.10.2023. i od 1.4. – 28.8.2024. godine

Mostar Pass kartica se nalazi na online platformi prema kojoj će korisnik nakon kupovine iste dobiti svoju potvrdu u formi QR codea, koji će biti moguće očitati na ulazima u objekte koji se nalaze u turističkoj ponudi.

(NovaSloboda.ba)