Operativne snage zaštite i spašavanja iz FBiH vraćaju se iz Slovenije 26. avgusta

Federalni štab civilne zaštite danas je na hitnoj vanrednoj sjednici donio naredbu da se angažman operativnih snaga zaštite i spašavanja iz Federacije Bosne i Hercegovine koje su okviru operacije pružanja međunarodne pomoći Bosne i Hercegovine Republici Sloveniji radile na otklanjanju posljedica katastrofalnih poplava, okonča 25. avgusta, a njihov povratak u Bosnu i Hercegovinu organizuja 26. avgusta. 

Federalna uprava civilne zaštite i Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, u skladu s naredbom, uputile su svoje operativne snage sa mašinama i potrebnom opremom, te pružaju administrativnu i logističku podršku u operaciji upućivanja međunarodne pomoći Republici Sloveniji koja će, po načelu samoodrživosti i na zahtjev Vlade Republike Slovenije, sa planiranih deset biti produžena za još četiri dana.

Operativne snage zaštite i spašavanja iz Federacije BiH sa ljudstvom i teškim mašinama nastavljaju pružati pomoć stanovništvu Slovenije u područjima pogođenim poplavom.

Tokom jučerašnjeg dana, pripadnici tima sa teškim mašinama i ljudstvom nastavili su obavljati zadatke na uređenju korita rijeke Savinje, te utovara i odvoza nanesenog materijala.

Jedna radna mašina prebačena je uzvodno oko tri kilometra od sadašnje pozicije da očisti i produbi slivne kanale koji se ulijevaju u samu rijeku Savinju, koji su bili obuhvaćeni poplavom. Treća mašina je bila i dalje angažovana na saniranju korita rijeke, kao i pristupnih puteva privatnih u opštini Gornji Grad, saopšteno je iz FUCZ.

(Fena)