Rastu cijene goriva u Federaciji BiH

Prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnji dan za premium bezolovni benzin 95 iznosi 2,73 maraka po litru, a za dizel 2,77 maraka po litru. 

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 viša je za 1,11 posto u odnosu na 15. august ove godine kada je iznosila 2,70 maraka po litru, potvrdili su Feni iz Federalnog ministarstva trgove.

Nadalje, prosječna maloprodajna cijena dizela viša je za 1,46 posto u odnosu na 15. avgust ove godine ,kada je iznosila 2,73 maraka po litru.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na benzinskim pumpama u Federaciji BiH na današnji dan za premium bezolovni benzin 95 iznosi od 2,46 do 2,91 maraka po litru, a za dizel od 2,41 do 2,96 maraka po litru.

Prema obavještenjima o promjeni cijena i marži koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine u periodu od 15. do 22. avgusta ove godine zaprimljeno je ukupno 1011 obavještnja o promjeni cijena i marži.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je Vlada Federacije BiH na prijedlog tog ministarstva donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za naftne derivate, kojom je propisala privrednim društvima koja obavljaju trgovinu na veliko maksimalnu visinu marži u apsolutnom iznosu od 0,06 KM po litru derivata, a privrednim društvima koja obavljaju djelatnost trgovine na malo naftnim derivatima maksimalnu visinu marže u apsolutnom iznosu od 0,25 KM po litru derivata.

Predmetna Odluka je na snazi i primjenjuje se od 3. aprila 2021. godine.

Za realizaciju i nadzor nad provođenjem navedene Odluke zaduženi su nadležni inspekcijski organi, odnosno federalna, kantonalna, gradska i opštinska tržišna inspekcija. Inspekcijski nadzor u primjeni navedenih odluka obavlja se u kontinuitetu, sve dok su one na snazi, poručili su iz Federalnog ministarstva trgovine.

(Fena)