Iz stare štampe: List “Biser”, broj 1., 1912. godine

U Mostaru je 1912. godine pokrenut list pod nazivom “Biser”.

U zaglavlju je navedeno da je to “list za širenje prosvjete megju Muslimanima u Bosni i Hercegovini”.

List je izlazio dva puta mjesečno. Cijena za gjake, muallime i talebu u Bosni i Hercegovini god. K 3, dok za ostale K 6, dok za sve ostale zemlje 10 franaka”.

Prvi broj lista izašao je 1. juna 1912. godine, ili 15. Redžeba 1330. godine, po Hidžretskom kalendaru, kako je to navedeno u zaglavlju lista.

Vlasnik, izdavatelj i nakladnik: Prva muslimanska nakladna knjižara Muhamed-Bekir Kalajdžić, Uregjuje: Redakcioni odbor.

“Riječ dvije o pokrenuću “Bisera”

Prestankom izlaženja našeg prvog poučno-zabavnog lista “Behara” pa privremenom obustavom lista “Gajreta” već se je odmah osjetila neka praznina, neki zastoj u našem književno-prosvjetnom radu.

Naš narod i ako je većinom nepismen, ipak je rado što živom riječi, što čitanjem oplemenjivao i hranio dušu svoju lijepim štivom, lijepom poukom, koju su mu naši radenici na književničkom polju preko spomenutih listova pružali. A sada? Spomenuti listovi – kako rekosmo – prestadoše izlaziti, a naš narod time izgubi ono vrelo, kojim je svoj um, svoju već od prirode razvijenu duševnu sposobnost usavršavao, a ujedno i naši osobito mladji književnici ostadoše bez onog sredstva, pomoću kojeg bi mogli svoj duševni produkt megju svoj narod preturati i tako ga postepeno dizati kulturnom i prosvjetnom napredku kao što se i ostali narodi dižu, jer samo lijepim i poučnim štivom narod će jedan oplemeniti i usavršiti svoju dušu i tako kao svjestan svoje uzvišene zadaće stupiti u kolo ostalih prosvećenih i kulturnih naroda.

I baš s toga, da bi se našem narodu pružila ta prilika, da se kulturno i prosvjetno podigne i ojača, a u zdogovoru s većinom naših književnika širom Bosne i Hercegovine, evo pokrenusmo takav jedan list, da tako bar donekle ispunimo tu prazninu našeg kulturno-prosvjetnog rada, odnosno da nastavimo rad bivšeg lista ,,Behara“, koji je kroz vrijeme svoga izlaženja našem narodu od neprocjenjive koristi bio i koji ga je svojim blagotvornim djelovanjem prilično podigao iz onog mrtvila, u kome se je nalazio.

Ovaj novi poučno-zabavni list, kog pokrećemo, zove se ,,Biser‘‘. Pisati će u čisto islamskom duhu, te se ne će upuštati u politička pitanja, jer stojimo na tom stanovištu, da je našem narodu preče prije dušveno prosvijetljenje i usavršenje, nego li prazna politika, koja – unaprijed budi rečeno, ne će u našem listu mjesta imati, Dakle list ,,Biser” baviće se jedino i isključivo prosvjetljenjem i kulturnim podizanjam našeg naroda, te će pojedino gradivo donositi u čisto islamskom duhu, kako bi mogao zaći u sve slojeve našeg naroda kao i u naše porodice, gdje je još najpotrebniji, te će u svome djelokrugu odnosno u okviru programa brižljivo nastojati, da u svoje kolo okupi sve naše radnike na kulturnom i prosvjetnom polju, da tako kao kompaktna cjelina što više svome milom narodu od pomoći budemo”.

Prilog: Mostar, 1912. godine

Priredili: Armin Džabirov, Tibor, Vrančić, Smail Špago

(Nova Sloboda.ba)