Podignuta optužnica protiv šestorice osumnjičenih za ratne zločine na području Visokog

Tužitlac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH, podigao je optužnicu protiv Zijada Kadrića, rođenog 1951. godine u Čajniču, državljanina BiH, Hajrudina Halilovića, rođenog 1959. godine u Prijepolju, ranije osuđivanog, državljanina BiH, Asima Hamzića, rođenog 1948. godine u Prijepolju, državljanina BiH, Miralema Čengića, rođenog 1960. godine u Pljevljima, ranije osuđivanog, državljanina BiH, Samira Selimovića, rođenog 1969. godine u Kaknju, državljanina BiH i Amira Murtića, rođenog 1971. godine u Visokom, državljanina BiH i Kraljevine Švedske, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

Optuženi se terete, da su za vrijeme rata i oružanog sukoba, u periodu od maja pa do kraja 1992. godine, u zatočeničkom objektu-logoru, koji se nalazio u kasarni “Ahmet Fetahagić”, kao pripadnici Opštinskog štaba TO Visoko, OS ARBiH generalštaba, SJB i vojne policije ARBiH u Visokom, postupali protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, te sistematski i kontinuirano vršili mučenja, nečovječna postupanja, pljačkanje, fizičko i psihičko zlostavljanje žrtava, civila srpske nacionalnosti sa područja Visokog, među kojima i žena, djece i malodobnika, kao i osoba starije životne dobi.

Prema navodima optužnice, u zatočenju i zlostavljanju u navedenom logoru, u periodu od oko 8 mjeseci bilo je više stotina civila, sa područja Visokog i okoline, koji su držani bez dovoljno hrane, osnovnih higijenskih uslova, u neuslovnim i pretrpanim prostorijama, gdje su bili podvrgnuti svakodnevnim zlostavljanjima, premlaćivanjima, mučenju, nečovječnom postupanju, različitim oblicima psihičkog i fizičkog zlostavljanja, te naročito ponižavajućim postupcima prema zatvorenicima ženskog pola i malodobnim osobama, a prvooptuženi, umjesto da postupi u skladu sa svojim dužnostima i spriječi mučenje i nečovječno postupanje koga je bio svjestan i znao za njih, te zaštiti zatočene civile, nije poduzeo mjere zaštite, čime je omogućio drugim optuženima kao i ostalim nepoznatim  osobama, kontinuirano i sistematskog zlostavljanje žrtava.

Radnje koje se osumnjičenim licima stavljaju na teret, opisane su u  109 tačaka i podtačaka optužnice, koju će tužilaštvo dokazivati sa pozivanjem 90 svjedoka i stručnih vještaka i ulaganjem većeg broja dokaznih materijala.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.

M. N.

(NovaSloboda.ba)