Prozor-Rama: Počela izgradnja nove Policijske stanice

U opštini Prozor-Rama juče su započeli radovi na izgradnji nove Policijske stanice.

Za ovu namjenu, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2023. godinu za Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pozicije ”Rekonstrukcija i investicijsko održavanje”, koja će biti raspoređena za uklanjanje i izgradnju novog objekta Policijske stanice Prozor-Rama I. etapa u iznosu od 1.450.000,00 KM.

Vlada HNK-a juče je uplatila prvi dio u iznosu od 1.332.000,00 KM.

Vlada je na jednoj od sjednica prihvatila i dala saglasnost na Ugovor o privremenom smještaju MUP-a  Prozor-Rama u prostore bivše tvornice UNIS-a.

(NovaSloboda.ba)