Vlada HNK-a kreće s prenamjenom i uređenjem bivšeg hotela Ero

Nakon što je dobila građevinska i sva druga zakonska odobrenja od strane Gradske uprave Grada Mostara, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona osigurala je sve administrativne pretpostavke za pokretanje etapnih aktivnosti na prenamjeni, potpunoj rekonstrukciji, obnovi i uređenju nekadašnjeg Hotela Ero.

Ta bivša hotelska zgrada, nakon opsežne obnove i uređenja, postaće reprezentativna zgrada Vlade HNK-a, koja će objediniti sva kantonalna ministarstva i druga tijela kantonalne javne uprave pod jednim krovom.

Iz Vlade HNK-a podsjećaju da je od Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH, a nakon zakonom propisanoga postupka, Vlada HNK-a kupila zgradu Hotela Ero. Nakon provedene javne nabavke, urađen je projektni zadatak i proveden javni konkurs za izbor projektanta, koji je uradio glavni projekat prilagođavanja, koji je Vlada usvojila. U međuvremenu je izvršena i revizija glavnog projekta, a nakon završetka svih radnji i uknjiženja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini, dobijene su i urbanistička saglasnost i građevinsko odobrenje, te izvršeno plaćanje pripadajuće rente. Time su stečeni svi preduslovi za početak realizacije projekta, te se uskoro očekuje raspisivanje javnoga konkursa za izbor izvođača radova.

“U budžetu su predviđene sve potrebne stavke, a sada kada smo dobili i svu potrebnu dokumentaciju, saglasnosti i odobrenja, očekujem i skori početak radova. Jasno, postoji zakonom predviđeni postupak izbora izvođača radova, ali od naših mjerodavnih službi očekujem i tražim ekspeditivnost kako ne bismo imali više nepotrebnih odgađanja. Ova zgrada bitna je i za Mostar kao naš administrativni centar, za naš kanton i za sve naše građane. Imaće svoju funkcionalnu ‘težinu’, ubrzaće administrativne procese, unaprijediti i osavremeniti rad Vlade, stvoriti visoke uštede, posebno jer više nećemo plaćati brojne mjesečne zakupe, a i estetski će značajno ‘podići’ sliku ovoga dijela grada”, komentarisao je predsjednik Vlade dr. sc. Nevenko Herceg, dodavši kako će Vlada, nakon više desetina uloženih miliona KM u izgradnju, dogradnju, obnovu i uređenje čitavoga niza javnih objekata, svojom novom zgradom udariti svojevrsni pečat na te projekte.

“Od 2015. godinedo danas, u sklopu Projekta energetske efikasnsoti, ulažući izuzetno velika budžetska, donatorska i kreditna sredstva, obnovili smo i energetski unaprijedili otprilike 60 osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja, policijskih, sudskih i drugih administrativnih zgrada na prostoru svih naših gradova i opština. Treba naglasiti kako to nije bilo naša obaveza, jer su vlasnici tih objekata uglavnom jedinice lokalne samouprave. Sada, nakon dogradnje i obnove zgrade Skupštine HNK-a i nakon nedavnog završetka složenih obnoviteljskih zahvata na zgradi Kantonalnog suda u Mostaru, došlo je vrijeme poentirati s novom zgradom Vlade, koja će biti savremena, funkcionalna i moći odgovoriti stvarnim potrebama i njenih djelatnika i naših sugrađana”, poručio je Herceg.

Inače, predmetna zgrada, površine 9.565kvadratnih metara, izgrađena je 1988. godine i njena potpuna prenamjena, obnova i uređenje podrazumijeva opsežne radove koji će teći u nekoliko etapa. Projektom je predviđeno savremeno zdanje, dostojno sjedišta kantonalnih institucija, koje će se vizuelno uklopiti u savremenu arhitekturu grada, a korisnicima omogućiti vrhunske uslove za rad, uz napredno opremljene uredske prostorije, dvorane za sastanke, prostore za arhivu, prateća parkirališta, uređeni zeleni pojas, otvoreni pristup zgradi.

(NovaSloboda.ba)