BHANSA jača saradnju s Hrvatskom kontrolom vazdušnog saobraćaja i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore

Agencija za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Bosne i Hercegovine (BHANSA) potpisala je veoma važne bilateralne sporazume o jačanju saradnje sa Hrvatskom kontrolom vazdušnog saobraćaja i Kontrolom letenja Srbije i Crne Gore.

Sporazumi između BHANSA-e i nadležnih agencija iz susjednih zemalja su potpisani u Mostaru na sastanku kome je, pored predstavnika BHANSA-e, na čelu s direktorom Davorinom Primorcem, učestvovala delegacija Hrvatske kontrole vazdušnog saobraćaja, predvođena direktorom Mariom Kunovcem – Vargom, te delegacijaizaslanstvo Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, SMATSA doo (SMATSA) na čelu s direktorom Predragom Jovanovićem. 

Potpisani bilateralni sporazumi dodatno jačaju veze između ovih pružaoca usluga u vazdušnom saobračaju, a fokusirani su na unapređenje usluga u vazdušnom saobraćaju i povećanje bezbjednosti letenja u regiji. Konkretno, odnose se na upravljanje vazdušnim saobraćajem, optimizaciju kapaciteta, bezbjednost, te vazduhoplovnu meteorologiju, saradnju s nacionalnim nadležnim organima u postupcima certifikacije i kontinuirane usklađenosti, vazduhoplovno informisanje, te planiranje i implementaciju SWIM-System Wide Information Management.

Posebno je istaknuto da ova saradnja ima bogatu istoriju, budući da BHANSA, HKZP i SMATSA već dugi niz godina uspješno sarađuju u području kontrole vazdušnog saobraćaja. Zaključeni sporazumi usmjeravaju tu saradnju prema novim izazovima i mogućnostima u sektoru vazdušnog saobraćaja ne samo u ovim državama, nego i šire.

Na sastanku u Mostaru razmotren je veći broj veoma aktuelnih pitanja od zajedničkog interesa. Naglašeno je da su BHANSA, HKZP i SMATSA pružili sigurne usluge u vazdušnom saobraćaju za značajno povećani broj letova u odnosu na 2019. i 2022. godinu, uz istovremeno povećanje kapaciteta i smanjenje kašnjenja. Ovako dobri pokazatelji su, između ostalog, rezultat i međusobne saradnje i svakodnevne koordinacije ova tri pružaoca usluga u vazdušnom saobraćaju.

Kako je najavljeno na sastanku, u narednom periodu preduzimaće se koordinirane aktivnosti na uvođenju i primjeni novih tehnologija, a u skladu sa strateškim planovima razvoja civilnog vazduhoplovstva u Evropi i svijetu.

(Fena)