Većina mladih želi napustiti Srbiju prije 30. godine

Mladi su nezadovoljni stanjem obrazovnog sistema u Srbiji, nemaju povjerenja da su odluke države u skladu s interesima stanovništva i većina želi da se odseli iz Srbije prije svoje 30. godine, rezultati su online ankete koju je provela novinska agencija Beta.

Anketa je u saradnji s akademskom debatnom mrežom “Otvorena komunikacija” realizovana u drugoj polovini septembra i obuhvatila je 311 ispitanika, od kojih su 72,8 posto žene. Starosna struktura ispitanika bila je od 14 do 25 godina, a prosječna starost 17 godina.

Stav “Imam povjerenje da država donosi odluke koje su u interesu svih grupa stanovnika, uključujući mlade” više od 80 posto ispitanika ocijenilo je izrazito negativno ili negativno.

Mladi su nezadovoljni stanjem obrazovnog sistema u Srbiji i 68,17 posto njih ima izrazito negativan ili negativan stav o tome.

Nivo pripremljenosti za obavljanje posla, mogućnost primjene naučenog van škole i kvaliteta vannastavnih aktivnosti se navode kao izrazito nezadovoljavajući aspekti obrazovanja. Uočljivo mali broj anketiranih je pokazao izrazito zadovoljstvo bilo kojim od ponuđenih aspekata obrazovanja.

Većina ispitanika pokazuje želju da napusti zemlju prije svoje 30 godine, a kao glavne razloge navode potragu za boljim prilikama za obrazovanje i unaprjeđivanje znanja i vještina, kao i bolju ekonomsku situaciju. Najmanje bitni uzroci napuštanja države po ispitanicima su korupcija i stanje životne sredine.

Mladi najviše povjerenja imaju u informacije profesionalnih, nezavisnih medija, potom onih bliskih državi, pa od velikih privatnih medijskih kompanija, dok najmanje povjerenja daju informacijama s društvenih mreža.

(Fena)