Poslodavci izričito protiv povećanja cijena električne energije za privredu u 2024. godini

Privrednim društvima iz Federacije Bosne i Hercegovine posljednjih dana dolaze nove ponude za snabdijevanje električnom energijom u 2024. godini u kojima je cijena struje povećana za 70 i više posto.

Tim povodom su Adnan Smailbegović, predsjednik i Mario Nenadić, direktor Udruženja poslodavaca u FBiH razgovarali sa Vedranom Lakićem, federalnim ministrom energetike, rudarstva i industrije i obavijestili ga da se poslodavci protive svakom dodatnom povećanju cijena električne energije za privredna društva u FBiH. 

„Opet se ponavlja scenario iz 2021. godine i opet se povećanjem cijene električne energije za privredna društva u FBiH žele riješiti nagomilani problemi u poslovanju Elektroprivrede BiH. Podsjećamo da je 2022. i 2023. godine cijena električne energije za privredna društva ukupno već povećana 44 posto, a Elektroprivreda BiH je i dalje u problemima! Definitivno smatramo nedopustivim i protivimo se svakom novom povećanju cijena električne energije za privredu u FBiH, jer očigledno je da uzroci problema u ovom sektoru nisu vezani samo za cijenu struje, nego se radi o brojnim drugim pitanjima, što nije i ne treba biti odgovornost poslodavaca“, kategoričan je Adnan Smailbegović, predsjednik UPFBiH.

Iz UPFBiH naglašavaju  da bi povećanje cijena električne energije za privredna društva imala štetne posljedice za privredu i dalji standard građana.

Namjera povećanja cijene električne energije, dešava se u vrijeme dok još uvijek nema nikakvog pomaka na planu pojeftinjenja cijene rada, socijalna opterećenja se povećavaju, nema promjena u skupom i neizdrživom zdravstvenom sektoru, parafiskalni nameti ne smanjuju, a što će sve skupa, dodatno zaustaviti investicije, ulaganja, dovesti do talasa poskupljenja i u konačnici cijenu će kroz povećanu inflaciju platiti svi građani!  

„Zakonom o električnoj energiji u FBiH, koji je usvojen u julu ove godine, za mnoga privredna društva u FBiH promijenili su se uslovi i cijena snabdijevanja, jer će nekoliko hiljada privrednika, malih firmi, zanata u skladu sa novim odredbama Zakona, preći sa javnog snabdijevanja na tržišno snabdijevanje, koje značajno povećava cijenu električne energije. Mi u Udruženju smo znali za to rješenje u Zakonu, nismo se suprostavljali, niti tražili izmjenu, jer ga smatramo korektnim i rješenjem koje će donijeti nove prihode Elektroprivredi BiH. Ali, očigledno da ni to nije bilo dovoljno i da se sada od privrede u FBiH traži da višim cijenama riješi sve očigledno nagomilane dubioze ovog javnog preduzeća, što je jako pogrešan put“, naglašava Smailbegović.

V. B.

(NovaSloboda.ba)