Seksualno ponašanje mladih u Hrvatskoj: Sve kasniji prvi odnos, sve manje partnera

Istraživanje o seksualnom ponašanju mladih pokazalo je da mladi u Hrvatskoj sve kasnije stupaju u seksualne odnose, da su manje seksualno aktivni uz sve manje partnera, te da je porasla upotreba kondoma, ali ga i dalje neredovno koristi svaki drugi mladić i 60 posto djevojaka

Uprkos tom statistički značajnom smanjenju nivoa rizičnog seksualnog ponašanja kod mladih u posljednjih 15.ak godina, istraživači smatraju da je ono i dalje prijetnja njihovom reproduktivnom i seksualnom zdravlju.

Utvrđeno je to multidisciplinarnim znanstvenim projektom SERZAM2020 kojim se tokom posljednjih petnaestak godina analiziralo seksualno ponašanje i stavovi o seksualnosti mladih od 18 do 25 godina. Tri su talasa studije provedena 2005., 2010. i 2021. godine.

Prvi je cilj projekta bio utvrditi raširenost rizičnih seksualnih ponašanja među mladima u Hrvatskoj, te promjene nivoa seksualnih rizika, a drugi ispitati odnos između vjere i religioznosti, te rizičnog seksualnog ponašanja mladih.

Autori studije, predvođeni profesorom Aleksandrom Štulhoferom s Katedre na seksologiju na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, smatraju kako je nužno u javnozdravstvene i obrazovne politike usmjerene na mlade uključiti i sadržaje u vezi s cjelovitom seksualnom edukacijom.

Istraživanje je 2021. godine provedeno online anketom zbog pandemije koronavirusa, dok su 2005. i 2010. godine provedene terenske ankete.

Kao indikatori rizičnog seksualnog ponašanja posmatrani su: dob stupanja u prvi seksualni odnos, upotreba kondoma, broj seksualnih partnera, te iskustvo paralelne seksualne veze.

Prema podacima iz 2021. godine, primjećuje se smanjenje seksualne aktivnosti i porast dobi seksualne inicijacije.

Udio seksualno aktivnih ispitanika pao je za oko 12 posto odnosu na prva dva talasa, te u 2021. godini iznosi 73 posto. Pad je pri tom veći kod mladića (oko 18 posto manje seksualno aktivnih), nego kod djevojaka (oko 7-8 posto).

U istom je periodu porasla i prosječna dob stupanja u seksualne odnose, i to za pola godine – kod mladića na 17,5 godina, a kod djevojaka na 17,9.

Osim toga, pokazalo se i smanjenje stupanja u prvi seksualni odnos u ranijoj dobi (15 ili manje i 16 godina) kod mladića, kao i porast broja i mladića i djevojaka koji su prvi seksualni odnos imali s 19+ godina.

U 2021. godini, pokazalo se i smanjenje ukupnog broja partnera među seksualno aktivnim mladićima u odnosu na ranije rezultate. Dok je 2005. i 2010. godine znatan udio muških učesnika (oko 30 posto) navodio više od pet partnerica, pa i više od njih 10 (15-20 posto), u zadnjoj studiji gotovo dvije trećine mladića navode do tri partnerice.

Zanimljivo je i da se  udio onih koji su imali samo jednu partnericu udvostručio.

Seksualno ponašanje kod koga su istraživači utvrdili najizraženije razlike s obzirom na pol učesnika je održavanje uporednih seksualnih veza. To podrazumijeva više seksualnih partnera u određenom periodu.

U sva tri istraživačka talasa zabilježen je gotovo dvostruko veći udio mladića s barem jednim takvim iskustvom u odnosu na djevojke. Pri tom, najdrastičniji pad učestalosti takvog ponašanja zabilježen je upravo u 2021. godini – s oko 30 na 11 posto kod mladića, te sa 17 na 5 posto kod djevojaka.

Kada je riječ o redovnoj upotrebi kondoma, 2021. godine zabilježen je osjetniji porast upotrebee kondoma i kod djevojaka (od oko 10 posto, na nivo od 40 posto), i kod mladića (porast od gotovo 15 posto, do nivoa od 47 posto). 

Međutim, uprkos porastu redovne upotrebe kondoma, podaci ukazuju na to da svaki drugi mladićm te čak šest od 10 djevojaka kondome koriste neredovno.

Sistemskim pretraživanjem literature o povezanosti religioznosti i lične vjere s manjom sklonošću rizičnim seksualnim ponašanjima kod mladih, te analizom podataka iz 2021. godine, istraživači su utvrdili kako je ta povezanost vrlo slaba.

Istraživači tvrde da se značajni porast dobi stupanja u seksualne odnose i smanjivanje prosječnog broja seksualnih partnera ne može pripisati porastu religioznosti među mladima.

(Fena)