Borisu Kordiću i Josipu Kvesiću 21 godina zatvora za organizovani kriminal

Sud Bosne i Hercegovine donio je drugostepenu presudu kojom su Boris Kordić i Josip Kvesić proglašeni krivim za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja,te zbog krivičnog djela iznuđivanja u svojstvu službenih osoba Službe za poslove sa strancima Ministarstva bezbjednosti BiH, Terenskog centra Mostar, te im je izrečena ukopno 21 godina zatvora.

Državni sud je Kordiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina i šest mjeseci, dok je Kvesiću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od osam godina i šest mjeseci.

Kako se navodi u saoštenju Suda, njih dvojica su osuđeni zbog zloupotrebe položaja ili ovlštenja te krivičnog djela iznuđivanja.

“Od optuženika Borisa Kordića i Josipa Kvesića se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 60.000 KM, koji iznos su optuženici dužni solidarno uplatiti u korist budžeta BiH.

Nakon izricanja drugostepene presude, Sud je donio rješenje kojim se optuženima produžavaju mjere zabrane putovanja i mjera privremenog oduzimanja putnih isprava uz zabranu izdavanja novih putnih isprava, kao i zabrana korištenja lične karte za prelazak državne granice BiH.

Kordić i Kvesić su proglašeni krivim, jer su kao službene osobe u institucijama BiH, u razdoblju od novembra 2012. do marta 2014. godine, u okviru grupe za organizovani kriminal, koristeći svoje službene položaje i ovlštenja, iznuđivali novac od pojedinih stranih državljana na način da su donosili nezakonite službene akte i preduzimali nezakonite službene radnje, sve kako bi prisilili strane državljane koji borave na području BiH, predstavništva stranih nevladinih organizacija i druge pravne osobe da preduzmu radnje na štetu svoje i tuđe imovine.. 

Njih je Sud BiH u junu 2022. godine prvostepenom presudom proglasio krivim, te Kordića kao šefa Terenskog centra Mostar i vođu grupe za organizovani kriminal osudio na 14 godina, a Kvesića, u svojstvu inspektora i pripadnika grupe, na deset godina zatvora. Vijeće Apelacionog odjeljenja je u februaru 2023. godine donijelo odluku kojom su uvažene žalbe branilaca optuženih u odnosu na pojedine tačke optužnice, te je prvostepena presuda iz juna 2022. godine u tom dijelu ukinuta i određen ponovni pretres pred vijećem Apelacionog odjeljenja.

(Fena)