Vlada HNK-a usvojila Prijedlog izmjena i dopuna budžeta za 2023. i Prednacrt budžeta za 2024. godinu

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojila je Prijedlog izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2023. godinu u iznosu od 369.243.240 KM i Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2023. godinu koji su upućeni u dalji skupštinski postupak.

Takođe, Vlada je raspravljala o Prednacrtu budžeta HNK-a za 2024. godinu u iznosu od 350.722.020 KM, te o Prednacrtu Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2024. godinu. Usvojen je zaključak da sva ministarstva, u roku od sedam dana, dostave i dodatne primjedbe na oba dokumenta, kako bi već na sljedećoj sjednici bilo moguće usvojiti Nacrt budžeta HK-a za 2024. godinu.

(NovaSloboda.ba)