Direktorica ZZO HNK-a Ana Vidačak održala sastanak s predstavnicima udruženja s područja HNK-a

Direktorica Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a mr.sc. Ana Vidačak dr. med. i njeni saradnici sastali su se s predstavnicima Udruženja dijabetičara u HNK-a „Insula“, Udruženja roditelja djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“, Udruženja za Down sindrom, Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječje paralize u HNK-u „Marko Ravlić“, Udruženja građana/građanki za maligna oboljenja dojke i ostala maligna oboljenja kod žena „Novi pogled“, Udruženja roditelja i prijatelja osoba s posebnim potrebama „Sunce“ Mostar, Udruženja slijepih osoba HNK-a, Udruženja „Pužnica“, Korisnicima Stoma vrećica, Udruženja „Susret“ Čitluk, Udruženja „Otac“, Udruženja „Djeca nade“ Prozor-Rama, Udruženja Gluten free HNK-a, Udruženja Ružičnjak „Los Rosales“, kao i osiguranicima koji su dostavili prijedloge za proširenjem prava osiguranika. Na sastanku su razmatrani prijedlozi za proširenjem prava osiguranika u 2024. godini. 

Prethodnih mjeseci, direktorica Vidačak i Stučna služba Zavoda analizirali su prijedloge za proširenje prava osiguranika koji su pristigli iz ugovornih zdravstvenih ustanova, udruženja osiguranika, kao i pojednične prijedloge osiguranika u cilju proširenja liste lijekova, listu ortopedskih pomagala i drugih prava osiguranika sukladno stvarnim potrebama osiguranika.

„Osiguranik/pacijent je ključna karika u procesu realizacije prava osiguranika unutar zdravstvenog sistema i izuzetno je bitno da osiguranik bude uključen u tim zajedno s ugovornim zdravstvenim ustavnovama i Zavodom zdravstvenog osiguranja koji će predlagati unaprijeđenja prava osiguranika iz zdravstvne zaštite i zdravstvenog osiguranja. Upravo takav model unaprjeđenja prava koriste moderna i razvijena društva, za što se i ZZO HNK-a opredijelio s ciljem zadovoljstva naših osiguranika i pružanja kvalitetnijih zdravstvenih usluga”, kazala je direktorica Vidačak. 

Predstavnici udruženja iskazali su zadovoljstvo i zahvalili se direktorici Vidačak na otvorenom pristupu, saradnji i uvažavanju potreba koje osiguranici svakodnevno upućuju Zavodu.

Na osnovu dostavljenih prijedloga ugovornih zdravstvenih ustanova, udruženja i osiguranika za proširenjem prava osiguranika i zaključaka s održanog sastanka, nadležne službe Zavoda izradiće konačni prijedlog proširenja prava, koji će biti sastavni dio Plana rada i  Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2024. godinu. 

Po završetku i usvajanju istog od strane Upravnog vijeća, javnost će biti upoznata sa svim pozitivnim iskoracima koje je Zavod planirao, a odnose se na proširenje  prava osiguranika, saopšteno je iz ZZO HNK-a.

(NovaSloboda.ba)