UIO: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza u jedanaest mjeseci 2023. godine iznosili su 9 milijardi i 727 miliona KM i veći su za 652 miliona KM ili 7,18 posto u odnosu na isti period 2022. godine, kada su iznosili 9 milijardi i 75 miliona KM, saopšteno

Samo u novembru 2023. godine prikupljeno je 927 miliona KM indirektnih poreza, što je za 64 miliona KM više u odnosu na novembar 2022. godine.

Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a privredi u iznosu od 1 milijardu i 984 miliona KM, neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima u periodu januar-novembar 2023. godine, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili su 7 milijardi i 743 miliona KM i veći su za 557 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2022. godine.

Za finansiranje državnih institucija u periodu januar-novembar 2023. godine raspoređen je iznos od 937 miliona KM. Višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza završio je na računima entiteta i Brčko distrikta. Tako je Federacija BiH dobila 4 milijarde i 198 miliona KM, Republika Srpska 2 milijarde i 314 miliona KM i Distrikt Brčko 234 miliona KM.

Po osnovu posebne putarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 206 miliona KM, Republika Srpska 136 miliona KM i Distrikt Brčko 6,9 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za cestarine.

V. B.

(NovaSloboda.ba)