Skupština HNK-a usvojila izmjene i dopune budžeta za 2023. godinu

Poslanici Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona na današnjoj sjednici usvojili su Prijedlog izmjena i dopuna budžeta HNK-a za 2023. godinu u iznosu od 369,243.240,00 KM, kao i Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2023. godinu.

Prije skupštinske rasprave, uvodne riječi imali su predsjednica Vlade HNK-a Marija Buhač i ministar finansija HNK-a Adil Šuta. Predsjednica Buhač ovom je istakla kako su Izmjene i dopune budžeta, koje su se našle pred skupštinskim poslanicima, zapravo preraspodjela unutar stanja koje je Vlada zatekla preuzimajući dužnost.

“Za Izmjene i dopune budžeta bilo je više razloga i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani. Kada govorimo o prihodima, imamo povećanje poreznih prihoda, povećanje i namjenskih prihoda, kao i transfer iz FBiH u iznosu od 19,4 miliona KM, a budžetom za 2023. godinu on je bio ukalkulisan u iznosu od 4,5 miliona KM. Želim naglasiti kako je iznos prihoda od poreza 15 miliona KM, a neporeznih prihoda 13,2 miliona KM. Imamo i korekcija na naplati različitih naknada i zaksi te kreditno zaduženje kod Razvojne banke za finansiranje Pedijatrije SKB-a Mostar, što je bilo nužno uračunati. Naravno, taj kredit istovremeno ide i u rashode kao izdatak odnosno transfer, a morao je biti uvršten u ovaj dokument jer će sredstva ići preko Vlade. Paralelno s ovim, imamo povećanje i na rashodovnoj strani koje je, prije svega, rezultat izmjena kolektivnih ugovora tokom ove godine, potom Sporazuma između Vlade i Grada Mostara za plaćanje najamnin”, kazala je, između ostalog, predsjednica Vlade dodavši i to kako su u Izmjenama i dopuna budžeta vidljiva i povećanja sredstava za Aerodrom Mostar, Zavod za javno zdravstvo HK-a, Veterinarski zavod, pripravnike, itd.

Na Skupštini je danas usvojen i Dokument okvirnoga budžeta HNK-a za period od 2024. do 2026. godine. Pri izradi toga dokumenta, Vlada HNK-a koristila se ranije usvojenim smjernicama ekonomske i fiskalne politike za isti period, u kojima su sadržani mikroekonomski pokazatelji i realni prihodi, kao i okvir za predstojeći srednjoročni period.

(NovaSloboda.ba)