Jasmina Selimović nova guvernerka CB BiH

Novoimenovano Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine danas je u Sarajevu izabralo dr. Jasminu Selimović za guvernerku CB BiH na mandatni period od šest godina.

Selimović je izabrana na sjednici, na kojoj su novoimenovani članovi Upravnog vijeća CBBiH, dr. Jasmina Selimović, dr. Mirza Kršo, dr. Danijela Martinović, dr. Radomir Božić i dr. Darko Tomaš i zvanično preuzeli dužnost.

Po imenovanju, guvernerka Selimović je izjavila da je ponosna jer je prva žena guverner u modernoj istoriji BiH, ali i svjesna velike odgovornosti koju ta časna dužnost nosi, te je zahvalila članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine na prijedlogu i članovima Upravnog vijeća CB BiH na podršci.

Najavila je da će aktivnosti CB BiH u narednom periodu biti usmjerene primarno na očuvanje valutnog odbora, stabilnosti Institucije i sistema rada.

“Način rada, koji je definisan Zakonom o CB BiH je jasno propisao parametre monetarne politike BiH, te aranžman valutnog odbora, koji i dalje ostaje na snazi. CB BiH i dalje mora održati svoju nezavisnost i profesionalno djelovanje. Valuta BiH, konvertibilna marka, je stabilna i konvertibilna a to su preduslovi finansijske stabilnosti zemlje i ekonomskog prosperiteta. СВ ВіН kao vlasnik RTGS sistema i žiro kliringa će i dalje osiguravati stabilnost platnih sistema i njihovo funkcionisanje. Bankarski sistem BiH je stabilan i dovoljno kapitalizovan, što se odnosi i na entitete. U narednom periodu, usmjerićemo posebnu pažnju na povezivanje CB BiH sa centralnim bankama regiona i Evrope”, navela je Selimović.

Dr. Jasmina Selimović je na poziciji guvernera CB BiH zamijenila dr. Senada Softića. Novoimenovana guvernerka, koja je istovremeno i predsjedavajuća Upravnog vijeća CB BiH, doktor je ekonomskih nauka. Od 2004. godine je angažovana na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju.

Završila je postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, oblast Poslovna ekonomija, smjer Aktuarstvo i osiguranje. U SAD je pripremala, a na Ekonomskom fakultetu odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti aktuarstva. Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

Osim angažmana u nastavnom procesu, obavljala je dužnosti zamjenice rukovodioca Katedre za finansije, prodekanice za nastavu i međunarodnu saradnju, a 2018. godine izabrana je za dužnost dekanice Fakulteta. Godine 2022. obnovila je četvorogodišnji mandat.

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta (AACSB i EFMD), a angažovana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU. Pohađala je brojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu.

Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima. Učestvovala je na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama i projektima. Ima licencu stalnog sudskog vještaka ekonomske struke, licencu internog revizora za banke i finansijske institucije, kao i licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Od 2011. do 2015. godine je bila članica Savjetodavne grupe Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine (kao izaslanica premijera Federacije BiH). Od 2018. godine je bila nezavisna članica Nadzornog odbora Raiffeisen bank BiH.

Odlukom Predsjedništva Bosne i Hercegovine imenovana je za članicu Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine, na mandatni period od šest godina, počev od 1. januara 2024. godine, saopšteno je iz CBBiH.

(Fena)