Federacija BiH dobila budžet za 2024. godinu kao akt odobren i od Parlamenta, može stupiti na snagu

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je predlagaču, Federalnoj vladi, budžet FBiH za ovu godinu u iznosu od blizu 7,5 milijardi KM.

Prvo je saglasnost dao juče Predstavnički dom na sjednici, a danas i Dom naroda na vanrednom zasjedanju. Podrška oba doma znači da budžet može stupiti na snagu po objavi.

Uporedo s budžetom, oba doma su većinom glasova odobrili i prateći akt, Zakon o izvršenju budžeta FBiH za 2024. godinu.

Takođe su dali saglasnost na finansijske ovogodišnje planove Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i Zavoda za zapošljavanje, kao i na procjene planova navedenog drugog federalnog zavoda za 2025. i 2026. godinu.

Federalni ministar finansija Toni Kraljević, podsjećajući da je ukupni ovogodišnji budžetski iznos 7.474.800.209 KM, navodi i da je ovo najveći budžet ikad u Federaciji, za pola milijarde KM veći u odnosu na prošlogodišnji.

2Prvi put su izdvojena sredstva za novorođenčad u Federaciji. To je novi transfer Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u ukupnom iznosu od 16 miliona KM, koji se odnosi na jednokratnu novčanu pomoć za svako novorođeno dijete. Nadamo se da će u narednim godinama ova cifra imati trend rasta”, rekao je novinarima juče Kraljević.

U stavci predviđenoj za Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja, deset miliona KM namijenjeno je za pomoć parovima bez djece za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Po ministrovim riječima, predviđeno je više novca i za usklađivanje penzija u skladu sa zakonskim propisima.

“Naknade za boračke kategorije, po različitim osnovama su uvećane za 9,6 miliona KM, kao i za neratne invalide, civilne žrtve rata, za projekte namijenjene ovim kategorijama, tako da je za ove kategorije ukupni rast izdvajanja 57,7 miliona KM”, istakao je Kraljević.

Kreditna linija putem Razvojne banke uvećana je za pet miliona KM za stambeno zbrinjavanje mladih I sad ukupno iznosi 20 miliona KM.

U oblasti pREduzetništva, ministar napominje da su u parlamentarnoj proceduri dva zakona – o preduzetničkoj infrastrukturi i o podsticaju razvoju male privrede. Te dvije stavke su značajno uvećane, za 18,4 miliona KM, čime će biti značajno povećana konkurentnost zanata u FBiH, te malih i srednjih preduzeća.

“Kapitalni transferi prema opštinama, gradovima i lokalnim zajednicama su uvećani za 50 miliona KM. To je ujedno i prilika da se za značajan dio infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samouprave osiguraju i dodatni izvori finansiranja. Za izgradnju sportske infrastrukture planirali smo 18 miliona KM i sve jedinice lokalne samouprave imaće pojednako prava aplicirati za ta sredstva kada bude objavljen javni poziv”, naveo je Kraljević.

Za Fond solidarnosti, kako je naveo ministar, planirano je 50 miliona KM. To je dosad najveći iznos za ovaj fond, uvećan u odnosu na prošlogodišnje izdvajanje za 16,5 miliona KM.

Transferi za podršku poljoprivredi su povećani za 11 miliona KM u odnosu na 2023.

Zatim ukupni transferi  Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije veći su za 13,2 miliona KM, kao i tekući transferi Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatstva za 18,4 miliona KM, obrazložio je ministar Kraljević.

Osim vanrednu sjednicu na kojoj su odobreni budžet i navedeni drugi akti, Dom naroda je danas održao i redovnu, u čijem je toku usvojen federalni zakon, koji je od ranije kolokvijalno u javnosti nazvan ‘zakonom o registraciji osuđenih pedofila’.

Puni naziv ovog akta je Zakon o posebnom registru osoba pravosnažno osuđenih za krivična djela protiv polne slobode i morala prema djeci i maloljetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Propisuje formiranje policijskog registra o počiniocima krivičnih djela ove vrste, obavezu školama i drugim institucijama u čijem je djelokrugu rad s djecom i maloljetnicima da prije upošljavanja novih kadrova provjere jesu li imena kandidata u ovom registru. Takođe, Zakon podrazumijeva da osuđeni počinioci ne mogu prilaziti školama ili manifesatijama gdje se okupljaju djeca i maloljetni, kao i da se moraju javljati policiji ako mijenjaju boravište, a ako putuju izvan mjesta boravka, moraju naznačiti gdje idu i koliko se namjeravaju zadržati.

Današnji rad Doma naroda je završen, datum narednog zasjedanja će biti poznat naknadno.

(Fena)