Ponovo otkrivena “Radost života”

Slikari i moleri nisu isto.

Gerhard Rihter (fotografija), čije slike danas donose milione, naslikao je mural “Lebensfreude”, „Joie de vivre”, “Radost života” u Njemačkom muzeju higijene u Drezdenu 1955. godine. Jedan moler je 1979. godine jednostavno prekrečio zid sa slikom. Sada je slika otkrivena i ponovo izložena.

Napomena: Nisu svi oni koji drže četku i kist slikari.

Mural “Radost života” u foajeu njemačkog muzeja higijene u Drezdenu je bio diplomski rad Gerharda Rihtera. Vjerovatno vrlo malo ljudi zna za to njegovo djelo, jer je prefarbano 1979. godine. Početkom 1960.ih, Rihter je pobjegao iz DDR-a u Zapadnu Njemačku. U Düsseldorfu je, zajedno sa drugim umjetnicima, osnovao tzv. Kapitalistički realizam – očiglednu aluziju na doktrinu socijalističkog realizma, koja je važila u Istočnom bloku i zabranjivala umjetnicima da eksperimentišu. Mladi sudija se u tom sistemu isškolovao za slikara murala. U DDR-u je bilo dobrih narudžbi, ali je trebalo prikazivati samo idealne, optimistične svjetove, kao što je to činio mural “Radost života”.

Činjenica da je slika, koja ima preko 60 kvadratnih metara i čiji se dio može vidjeti, nakon što je prefarbana, jednostavno je zaboravljena, i veoma je obradovala danas međunarodno poznatog Gerharda Rihtera. Distancirao se od ovog svog ranog rada u DDR-u; i čak se ne pojavljuje ni u  njegovom katalogu raisonné. Gerhard Richter se složio da “Radost života” sada bude djelimično izložen javnosti, tokom restauracije koja počela ovih dana. Jer, sve to ima i dobru kulturno-istorijsku svrhu.

(msn)

Z. N.

(NovaSloboda.ba)