Skupština HNK-a o prijedlogu budžeta za 2024. godinu

Na današnjoj sjednici Skupštine HNK-a, pred poslanicima će se naći Prijedlog budžeta HNK-a za 2024. godinu i Prijedlog Zakona o izvršenju budžeta HNK-a za 2024. godinu,

Uz to, poslanici će raspravljati i o Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2024. godinu, Prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a za 2024. godinu i o Odluci o usvajanju Nacrta dopune Prostornog plana Hercegovačko-neretvanskog kantona.

(NovaSloboda.ba)