Vlada HNK-a: Izdvajanja za plate u prosvjeti u četiri godine porasla 56 miliona KM

Nakon protestne šetnje prosvjetnih radnika, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona obavještava javnosti kako je u više navrata pokušala uspostaviti dijalog i sa sindikalnim čelnicima u prosvjeti. Zbog upornoga odbijanja druge strane da prihvati činjenice i stvarnu argumentaciju, željeni dijalog, nažalost, nije ostvaren, navodi se u saopštenjuz iz Vlade HNK-a.

Svjesna učinaka inflacije i kontinuiranoga rasta životnih troškova, Vlada razumije sindikalna nastojanja da, i van onoga što je sadržano u kolektivnim ugovorima, ishoduju dodatna povećanja prava i primanja svom članstvu. Vlada je, u više navrata, istakla kako će, ukoliko stanje javnih prihoda to omogući, dodatno poboljšati materijalne statuse svih budžetskih korisnika. Međutim, svjesna odgovornosti, nće davati neodrživa obećanja za ono za što nema finansijsku podlogu.

Sindikalni su čelnici upoznati s činjenicom kako neće i ne smije biti dovedeno u pitanje niti jedno njihovo pravo, sadržano u potpisanim kolektivnim ugovorima. Tako su, na samom kraju prošle godine, iznađena dodatna sredstva za ubrzanje procesa isplata po sudskim presudama i vansudskim nagodbama, a na polju obrazovanja pokrenuta je izrada Pravilnika o stručnom usavršavanju, ocjenjivanju i napredovanju odgajivača, nastavnika, profesora i stručnih saradnika, potom Pravilnika o obavljanju stručno-pedagoškoga nadzora, te pedagoških standarda i normativa, kao i Izmjena i dopuna Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uprkos svemu tomu, kao i bitnoj činjenici da su svi kolektivni ugovori u obrazovanju potpisani tokom prošle godine i da Vlada u cijelosti ispunjava preuzete obaveze iz tih ugovora, svjedočimo, kako se navodi, štrajku već nekoliko mjeseci nakon što su sindikalni čelnici na njih stavili svoje potpise.

Želeći da javnost ima cjelovitu informaciju, Vlada ističe kako u HNK-u ima 78 škola, od čega 49 osnovnih i 29 srednjih. Ukupan broj zaposlenih u tim školama je otprilike 3.080 radnika. U budžetu za 2024. godinu, za prosvjetu je ukupno planirano izdvajanje 128.839.240 KM na ime plata, što je povećanje za 56 miliona KM u odnosu na 2020. ili za 24,1 milijun KM u odnosu na 2023. godinu. Ti činjenični pokazatelji zorno svjedoče kako 35,2 % ukupnoga županijskog proračuna Vlada izdvaja za plaće u prosvjeti.

Također, istine radi, Vlada želi jasno navesti kako plata nastavnika, bez minulog rada, trenutno iznosi 1.448,47 KM, a plata srednjoškolskoga profesora 1.556,94 KM. Poređenja  radi, nastavnička plata u 2020. godini iznosila je 972,90 KM, a profesorska 1.167,48 KM, dok je u prošloj godini nastavnik mjesečno, bez minuloga rada i drugih naknada, primao 1.416,56 KM, a srednjoškolski profesor 1.480,37 KM.

Svjedočeći stalnom rastu životnih troškova, Vlada će, u skladu s budžetskim prihodima, i u vremenu pred nama, razmatrati sve mogućnosti povećanja primanja prosvjetnim radnicima. Ujedno će nastaviti raditi i na podrškama privredi, kako bi i mogućnosti izdvajanja za zaposlenike u realnomu sektoru bile bolje. Vlada nastavlja redovno i potpuno otvoreno komunicirati sa svim socijalnim partnerima.

Prioritetni ciljevi Vlade ostaju stabilan kanton, likvidan budžet i isplata svih obaveza, tako i plata, u zakonskim rokovima i u skladu s obavezama iz potpisanih kolektivnih ugovora. Vlada HNK-a i dalje želi vjerovati kako će, u duhu iskrenog i realnog socijalnog dijaloga, ne argumentima snage nego snagom argumenata, sve uključene strane objektivno sagledati stvarne budžetske mogućnosti za ovu godinu i, u skladu s tim pokazateljima, dogovorno iznalaziti realna i održiva rješenja, u interesu cijelog kantona, njenih budžetskih korisnika i svih stanovnika, stoji na kraju saopštenja iz Vlade HNK-a.

(NovaSloboda.ba)