Udruženje „Dignitet“ provodi projekat „Žene u fokusu radnih prava“

Udruženje za edukaciju i ratvoj „Dignitet“ provodi projekat „Žene u fokusu radnih prava“ koga finansira Evropska unija, a koji će imati za cilj jačanje sistema i mehanizama za postizanje ravnopravnosti polova, s posebnim fokusom na radna prava žena.

Ovaj inovativni projekt biće usmjeren na edukaciju žena sa područja Grada Mostara, prevashodno nezaposlenih, ali i zaposlenih starosti od 18 do 60 godina, a tema ćete biti ljudska prava i prava iz radnih odnosa. Projekat će trajati od 1.2.2024. do 1.7.2024. godine, tokom čega će naglasak biti stavljen na važnost balansa između karijere i majčinstva, ukazujući da ova dva elementa nisu međusobno isključiva.

Pored toga, radiće se i na podizanju svijesti o radnim pravima žena u nacionalnom zakonodavstvu i jačanju zaštite od seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Kroz edukaciju, podršku i promociju jednakosti, korisnice projekta će dugoročno imati koristi, kako na ličnom, tako i profesionalnom nivou. Uz to, projekat će se baviti i promjenama u društvu kroz medijske kampanje, inicijativama za izmjenu pravilnika i angažovanjem javnosti, kako bi uticao na političke predstavnike i donosioce odluka.

Konačni cilj je postići dugoročne promjene u zakonodavstvu i politikama koje se odnose na radne uslove žena. Očekuje se pozitivan uticaj na društvo, povećavajući svijest o radnim pravima žena, promovišući ravnopravnost polova i podstičući promjene u pravnom okviru za rad žena.

Projekat provodi Udruženje za edukaciju i razvoj „Dignitet“ iz Mostara, a podržan je od strane organizacija „LIR evolucija“ iz Banja Luka i Udruženja građana „Nešto Više“ iz Mostar  kroz program Evropske unije “EU podrška unapređenju radnih i ljudskih prava kroz digitalizaciju”

(NovaSloboda.ba)