Vlada HNK-a uzeće 15 miliona KM kredita za uređenje zgrade bivšeg hotela Ero

Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta HNK-a za 2023. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Tekuće rezerve budžeta HNK-a za isti period. Usvojene dokumente Vlada će uputiti u skupštinski postupak, a naglašeno je kako je ostvarenje budžetskih sredstava bilo u skladu s Pbudžetom i Zakonom o izvršenju budžeta za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite na Inicijativu dostavljenu od strane Skupštine HNK-a za donošenje Zakona o socijalnom stanovanju u HNK-u. U Mišljenju je istaknuto kako postoji pravni temelj, kao i stvarna potreba, za donošenjem predmetnoga zakona, čijim bi usvajanjem bili uspostavljeni nediskriminatorni i transparentni postupci za dodjelu stambenih jedinica socijalnoga stanovanja pojedincima i porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, Vlada je usvojila Odluku o prihvaćanju Strategije za razvoj ljudskih resursa u strukturama državne službe u FBiH 2022. – 2027. Svrhom toga dokumenta jest omogućavanje i olakšavanje učinkovitoga upravljanja društvenim procesima uz pomoć motiviranih i sposobnih državnih službenika koji nisu samo tehnički stručni i kompetentni, nego i posvećeni pružanju kvalitetnih usluga (državnim i drugim tijelima i ustanovama, građanima i gospodarstvu, svojim kolegama), etično se ponašaju i uopće služe kao pozitivan uzor u društvu.

Vlada je danas utvrdila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju HNK-a u 2024. godini za provođenje Projekta prilagođavanja hotela Ero za smještaj kantonalnihtijela uprave. Kreditno zaduženje iznosi 15 miliona KM, a istaknuto je kako će se dovršenjem prilagođavanja toga hotela troškovi smanjiti za 2 milionna KM na godišnjem nivou, što je dovoljno za izmirivanje obaveza po predmetnom kreditu.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite, Vlada je usvojila Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa finansijske konsolidCIJE Kantonalne bolnice “Dr. Safet Mujić”a” za treće tromjesečje 2023. godine ,te Informaciju o Izvještaju o provođenju Programa financijske konsolidacije i rekonstrkcije Opšte bolnice Konjic za drugo i treće tromjesečje 2023. godine.

Usvojen je i Izvještaj Zavoda zdravstvenog osiguranja HNK-a o provođenju Preventivnog programa na platformi za rano otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu umjetne inteligencije. Istaknuto je kako je zaključen ugovor o nadgradnji radiološkoga informacionog sistema, što podrazumijeva nadgradnju radiološkog PACS i RIS sistema i ugradbu poslovne aplikacije za organizovanje i planiranje preventivnih programa za otkrivanje raka pluća i bronhija uz upotrebu, umjetne inteligencije. Ugovor je uspješno proveden te se opisana platforma koristi u svim ugovornim domovima zdravlja i bolnicama u kantonu.

Vlada je danas dala saglasnost ministru unutrapnjih poslova za zaključenje ugovora između Sveučilišta u Mostaru, Fakulteta prirodno-matematičkih i vaspitnih navuka SUM-a i MUP-a HNK-a o upotrebi Sveučilišnog bazena u svrhu održavanja fizičke spremnosti pripadnika Jedinice za podršku Uprave policije koji redono obavljaju kondicone pripreme.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2024. godinu za Ministarstvo za pitanja boraca HNK-a, u iznosu od 5,954.515 KM. Sredstva će biti raspoređena za podrfšku udruženjima i fondacijama za stambeno zbrinjavanje ratnih vojnih invalida i boračke populacije, a biće izmireni i troškovi realizacije izdataka na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodic, zdravstveno osiguranje, medicinsku prevenciju i rehabilitaciju. Takođe, ovom odlukom biće osigurana sredstva i za pokrivanje dijela troškova nabavke i izrade ortopedskih pomagala i drugih pomagala, a izdvojena su sredstva i za finansiranje projekata zapošljavanja i samozapošljavanja, te subvencioniranja obaveza plaćanja naknade za građevinsko zemljište i za jednokratne novčane pomoći.

Na prijedlog Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vlada je usvojila niz odluka o načinu utroška novčanih sredstava utvrđenih budžetom HNK-a za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 2.210.000 KM i to, između ostalog, za: finansiranje prevoza učenika osnovnih škola u kantonu, organizacije i pojedince za uspjeh i izvanredne sportske rezultate, kao i za nacionalna udruženja i organizatore nacionalnih manifestacija, te za obnovu sportske dvorane OŠ Bijelo polje.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju privrednog razvoja kantona, Vlada je dala saglasnost na Prijedlog Ugovora o koncesiji za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje električne energije izgradnjom elektroenergetskih objekata i fotonaponskih elektrana, kao i objekata solarnih elektrana, te za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prenosa i distribuiranja električne energije na lokacijama u Mostaru, Stocu, Prozor-Rami, Jablanici i Čitluku.

Vlada je, na prijedlog Kantonog javnog pravobranilaštva, prihvatila Odluku o pokretanju postupka za zaključivanje ugovora o vansudskoj nagodbi i isplati potraživanja po zaključenim ugovorima u iznosu od 1,500.000 KM. Tom su odlukom obuhvaćena potraživanja otprilike 250 tražilaca po zaprimljenim prijavama i zahtjevima koji se odnose na penzionisanja, bolesti tražilaca ili bolesti članova njihovih porodica, kao i zaprimljene prijave prema kojima je uzeta u obzir pravosnažnost presuda i dužina trajanja sudskoga postupka.

(NovaSloboda.ba)