„Ramazan u Mostaru“: Otvorena izložba „Stari mostarski grafiti“

Izložba „Stari mostarski grafiti“ otvorena je juče u Centru za kulturu Grada Mostara. Prema ocjeni njenog autora dr. Harisa Derviševića. vanrednog profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na katedri za istoriju i umjetnost, radi se o jednoj od najznačajnijih izloži koje su se pojavile u Mostaru i na širim prostorima Bosne i Hercegovine.

„Izložbom su na poseban način tretirani epigrafske grafite, koji su općenito u oblasti proučavanja nasljeđa iz osmanskog perioda slabo istraženi“, kazao je Dervišević.

Prikazane grafite, sa koautorom izložbe Azemom Ferizom iz Medžlisa IZ-e Mostar, pronalazio je na mostarskim džamijama i drugim vakufskim zgradama sačuvanim do današnjih dana. 

Grafiti su nastajali u ranom 19 vijeku.

„Smatramo da su njihovi autori bili mladi ljudi koji su željeli ostaviti trag u vremenu“, pojašnjava Dervišević.

„Ovo je potpuno jedna nova dionica na koju do sada u istraživačkim okvirima nismo nailazili, stoga i jeste hvale vrijedno pregnuće naših istraživača“, otvarajući izložbu kazao je mostarki muftija dr. Salem ef. Dedović.

On se u kraćem obraćanju referisao na poziciju istraživanja i učenja u okviru islamskog vjerovanja u kome se učenje istovremenoo tretira i obavezom i privilegijom.

Izložba ove vrste, tek je samo inicijalno istraživanje, kojom su želi skrenuti pažnja na ovaj oblik nasljeđa.

(NovaSloboda.ba)